Skip to main content

MKB först ut i nya Hyllie – bolaget investerar drygt 200 miljoner i nya klimatsmarta bostäder

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2011 16:23 CET

MKB Fastighets AB investerar drygt 200 miljoner kronor i 89 nya lägenheter i kvarteret Marknadsplatsen 3 i Hyllie.

Beslutet fattades av MKB:s styrelse idag, den 21 november. Investeringen är ett led i MKB:s strategi att bidra till och stärka Malmös attraktionskraft.

Kvarteret Marknadsplatsen 3 omfattar två huskroppar med sammanlagt 89 lägenheter. Den totala investeringen är beräknad till drygt 200 miljoner kronor. Hyran är kalkylerad till i genomsnitt 1 650 kronor per kvadratmeter.

Som stor fastighetsägare och kommunägt bostadsbolag är MKB drivande genom att vara först ut med att bygga bostäder i Malmös största utbyggnadsområde Hyllie. MKB har redan en stor andel bostäder i de angränsande områdena Kroksbäck och Holma, vilket gör det naturligt för bolaget att också satsa i Hyllie.

– Vårt nya bostadsprojekt i Hyllie är ett stort och viktigt steg för att binda ihop nya och gamla Hyllie. Genom att påbörja produktionen av nya bostäder i stadsdelen ökar vi på sikt även attraktionskraften i våra befintliga bostadsområden i Holma och Kroksbäck, säger Pål Svensson, fastighetschef på MKB.

MKB:s projekt kommer att utformas i enlighet med Malmö stads vision om nya Hyllie som Öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel, vilket innebär högre krav än Boverkets byggregler avseende innemiljö, material och energi.

En officiell byggstart – första spadtaget – är planerat till den 2 december. Det faktiska byggnadsarbetet beräknas komma igång våren 2012 och de nya bostäderna färdigställs etappvis från och med fjärde kvartalet 2013.


Mer information:
Pål Svensson, fastighetschef MKB, 040-31 37 10
Hans B. Persson, byggchef MKB, 040-31 33 47
Lars Svensson, styrelseordförande i MKB, 072-158 22 47
Margaretha Söderström, kommunikationschef MKB, 0701-88 33 55


Fakta Kvarteret Marknadsplatsen 3 ligger i norra delen av Hyllie Boulevard och är det första kvarteret från norra infarten. Närmaste grannar är bland annat Malmö Arena och köpcentrat Emporia. Byggnaden utgörs av två huskroppar i vinkel: en med sju våningar och en med tio våningar. Den lägre byggnaden är belägen utmed Hyllie Boulevard och vilar delvis på pelare som formar en bred arkad. Den högre byggnaden vänder sig mot norr och greppar om den lägre byggnaden och sluter kvarteret mot Emporia. Byggnaden mot Hyllie Boulevard får sedumtak för ökad grönyta och biologisk mångfald. Taken på byggnaden mot Annetorpsvägen får en solenergianläggning. I bottenplan finns tre lokaler.

-----------------------------------------

Om MKB Fastighets AB
Med över 22 200 lägenheter och 33 procent av hyresmarknaden är MKB Fastighets AB Malmös ledande bostadsbolag. MKB ägs av Malmö stad.

MKB har, i kraft av sin storlek och sitt ägarförhållande, ett särskilt ansvar för bostadsmarknaden i Malmö. Bolaget arbetar för att stärka stadens attraktionskraft och utveckling genom en balanserad nyproduktion och ansvarsfull hyressättning. MKB:s målsättning är att bygga bra bostäder till rimliga priser, skapa socialt fungerande boendemiljöer och skapa mervärden för sina kunder.

Stabilitet och trygghet ska känneteckna bolagets bostadsområden. MKB:s fastigheter förvaltas därför med en stark betoning på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.