Skip to main content

MKB investerar ytterligare cirka 300 miljoner i nya bostäder

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2011 16:34 CET

MKB Fastighets AB investerar ytterligare cirka 300 miljoner kronor i totalt 153 nya lägenheter i kvarteret Häcksaxen i Holma, kvarteret Bohus vid Dalaplan och kvarteret Koggen i Västra hamnen.

Besluten fattades av MKB:s styrelse i dag. Investeringarna är ett led i MKB:s strategi att bidra till och stärka Malmös attraktionskraft.

– Jag är mycket nöjd med dagens beslut. MKB bidrar i stor utsträckning till nyproduktionen i Malmö. Genom att förtäta både i Holma och vid Dalaplan skapas mervärden inte bara för nya kunder utan också för befintliga, säger MKB:s ordförande Lars Svensson.

Under 2011 har MKB:s styrelse därmed fattat beslut om nyproduktion av 385 lägenheter till ett sammanlagt värde av cirka 830 miljoner kronor: Trevnaden i Sofielund (143 lgh), Hyllie Boulevard 1 i Hyllie (89 lgh), Bohus vid Dalaplan (41 lgh), Häcksaxen i Holma (61 lgh) och Koggen i Västra hamnen (51 lgh).

Kvarteret Häcksaxen i Holma: Nyproduktion och förtätning i Holma med 61 lägenheter och fem lokaler, fördelade på tre huskroppar och ett torg. Platsen är idag outnyttjad mark mellan ett parkeringshus och Holma aktivitetshus. Investeringen är beräknad till cirka 117 miljoner kronor, varav torget står för 14 miljoner. Hyran är beräknad till 1 410 kronor per kvadratmeter. Beräknad byggstart i september 2012. Torget påbörjas efter inflyttning och beräknas vara färdigt våren 2014. Projektet är det första av flera planerade förtätningsprojekt i bolagets miljonprogramsområden.

Kvarteret Bohus 5 vid Dalaplan: Nyproduktion och förtätning med 41 lägenheter i anslutning till befintlig fastighet. Investeringen är beräknad till drygt 70 miljoner kronor, men en hyra på 1 578 kronor per kvadratmeter. Byggnadsarbetena beräknas komma igång sensommaren 2012 och färdigställas första kvartalet 2014. Byggnaden ska utöver bostäder innehålla en modern stortvättstuga som ska fungera som entréplan och mötesplats.

Kvarteret Koggen i Västra hamnen: 51 lägenheter. Beräknad investering är 103-106 miljoner kronor, med en hyra på 1 650 kronor per kvadratmeter. Byggstart är planerad till sommaren 2012 för att färdigställas vintern 2013/2014.


Mer information
Lars Svensson, styrelseordförande i MKB, 072-158 22 47
Hans B. Persson, byggchef MKB, 040-31 33 47
Margaretha Söderström, kommunikationschef MKB, 0701-88 33 55

---------------------------------

Om MKB Fastighets AB
Med cirka 22 500 lägenheter och 33 procent av hyresmarknaden är MKB Fastighets AB Malmös ledande bostadsbolag. MKB ägs av Malmö stad.

MKB har, i kraft av sin storlek och sitt ägarförhållande, ett särskilt ansvar för bostadsmarknaden i Malmö. Bolaget arbetar för att stärka stadens attraktionskraft och utveckling genom en balanserad nyproduktion och ansvarsfull hyressättning. MKB:s målsättning är att bygga bra bostäder till rimliga priser, skapa socialt fungerande boendemiljöer och skapa mervärden för sina kunder.

Stabilitet och trygghet ska känneteckna bolagets bostadsområden. MKB:s fastigheter förvaltas därför med en stark betoning på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.