Skip to main content

MKB summerar 2009: Vinst nödvändig för fortsatt utveckling

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2010 17:45 CET

MKB Fastighets AB:s bokslut för 2009 visar att bolaget investerade 350 miljoner kronor i nyproduktion och förvärv samt förbättringsåtgärder i hyreslägenheter på Malmös bostadsmarknad. MKB:s bestånd ökade under året till 22 102 lägenheter, som motsvarar 33 procent av hyresmarknaden i Malmö. Under året har bolaget gått med 195 miljoner kronor i vinst.

– Det är bra att MKB går med vinst. Det är positivt för våra hyresgäster och för övriga Malmöbor. Vi kan fortsätta att vara ett uppskattat bostadsbolag med välskötta bostäder och erbjuda ett brett utbud i hela Malmö. Vi har ett stort ansvar och vinst krävs för att vi ska kunna ta det, säger MKB:s VD Sonny Modig.

De totala investeringarna uppgick under 2009 till 350 miljoner kronor, fördelat på nyproduktion 209 miljoner, förbättringsinvesteringar 116 miljoner och förvärv 17 miljoner.

MKB är den enda aktören i Malmö som har byggt hyresbostäder i någon större omfattning under året. Totalt färdigställdes 235 lägenheter under 2009 och vid årsskiftet pågick produktion av 261 lägenheter. Ytterligare cirka 250 lägenheter kommer att påbörjas under första kvartalet 2010.

– MKB är en aktiv aktör på Malmös bostadsmarknad och bolaget är på olika sätt engagerat i stadens utveckling. Med god ekonomi kan vi fortsätta detta arbete. Vi har under året ökat våra investeringar i underhåll. Underhållet är avgörande för utvecklingen av vårt fastighetsbestånd och för att vi ska kunna garantera våra kunder en bra och modern boendemiljö, säger Sonny Modig.

Underhåll i MKB:s lägenheter ökade under 2009 till 391 miljoner kronor (2008: 376 Mkr). Underhållet består bland annat av renovering i större skala av stammar, badrum, fasader och tak. Summan motsvarar 237 kronor per kvadratmeter, vilket ligger runt 50 procent över snittet för kommunägda bostadsbolag. Underhållsnivån planeras öka till 290 kronor per kvadratmeter under 2010.

Resultat efter finansnetto ökade kraftigt till 195 miljoner kronor. Resultatet har påverkats av dramatiskt sänkta marknadsräntor som en följd av finanskrisen.

För mer information
VD Sonny Modig, 070-833 60 37
vice VD Haqvin Svensson, 040-313 350

Med 22 000 lägenheter och 32 procent av hyresmarknaden är MKB Fastighets AB Malmös ledande bostadsbolag. MKB ägs av Malmö stad.

MKB har, i kraft av sin storlek och sitt ägarförhållande, ett särskilt ansvar för bostadsmarknaden i Malmö. Bolaget arbetar för att stärka stadens attraktionskraft och utveckling genom en balanserad nyproduktion och ansvarsfull hyressättning. MKB:s målsättning är att bygga bra bostäder till rimliga priser, skapa socialt fungerande boendemiljöer och skapa mervärden för sina kunder.

Stabilitet och trygghet ska känneteckna bolagets bostadsområden. MKB:s fastigheter förvaltas därför med en stark betoning på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

Bifogade filer

PDF-dokument