Skip to main content

MKB summerar 2012: Fortsatt stora investeringar i nyproduktion av hyresbostäder

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2013 14:00 CET

MKB Fastighets AB:s bokslut för 2012 visar att bolaget investerade 514 miljoner kronor i nyproduktion och modernisering av hyresbostäder i Malmö. Underhållsvolymen låg på fortsatt hög nivå, 466 miljoner kronor. MKB:s bestånd ökade under året till 22 670 lägenheter, som motsvarar 33 procent av hyresmarknaden i Malmö. Under året har bolaget gått med 197 miljoner kronor i vinst före skatt.

Under 2012 har totalt 133 lägenheter färdigställts i kvarteren Fäladsmarken i Segevång och Sundholmen på Ön i Limhamn. Vid årsskiftet pågick nyproduktion av 648 lägenheter och under 2013 beräknas ytterligare cirka 400 lägenheter påbörjas. De totala investeringarna uppgick under 2012 till 514 miljoner kronor (568 Mkr, 2011), fördelat på bland annat nyproduktion 385 miljoner samt modernisering och standardhöjande åtgärder i beståndet 122 miljoner.

– MKB:s höga investeringsvolym kräver en stor andel eget kapital och det kan endast tillgodoses genom ett positivt rörelseresultat. Dessutom är MKB en aktiv aktör på Malmös bostadsmarknad och bolaget är på olika sätt engagerat i stadens utveckling. Med god ekonomi kan vi fortsätta detta arbete, säger MKB:s VD Sonny Modig.

Resultat efter finansnetto, 197 miljoner kronor, ökade kraftigt under 2012 i förhållande till föregående års nivå (35 Mkr, 2011). Resultatet har påverkats av ökade hyresintäkter, låga marknadsräntor och något lägre underhållskostnad. För tredje året i rad har MKB en hög underhållsvolym, framför allt i fastigheter byggda före 1975. Underhållskostnaderna uppgick under 2012 till 466 miljoner kronor (496 Mkr, 2011).

– MKB:s satsningar på underhåll och modernisering är avgörande för utvecklingen av vårt fastighetsbestånd och för att vi ska kunna garantera en attraktiv och modern boendemiljö för malmöborna. Den höga underhållsnivån kommer bibehållas under de kommande sju till åtta åren, säger Sonny Modig.

I underhållsarbetet ingår bland annat renovering av stammar, badrum, fasader och tak. Summan för underhåll motsvarar 275 kronor per kvadratmeter utslaget över hela beståndet. Det är mer än 50 procent över snittet för kommunägda bostadsbolag, beroende på dels större mängd äldre fastigheter hos MKB, dels de ekonomiska förutsättningar hos bolaget.

För mer information
Sonny Modig, VD MKB Fastighets AB, 070-833 60 37
Magnus Jönsson, finanschef, MKB Fastighets AB, 040-31 35 21

-------------------

Om MKB Fastighets AB
Med knappt 23 000 lägenheter och 33 procent av hyresmarknaden är MKB Fastighets AB Malmös ledande bostadsbolag. MKB ägs av Malmö stad.

MKB har, i kraft av sin storlek och sitt ägarförhållande, ett särskilt ansvar för bostadsmarknaden i Malmö. Bolaget arbetar för att stärka stadens attraktionskraft och utveckling genom en balanserad nyproduktion och ansvarsfull hyressättning. MKB:s målsättning är att bygga bra bostäder till rimliga priser, skapa socialt fungerande boendemiljöer och skapa mervärden för sina kunder.

Stabilitet och trygghet ska känneteckna bolagets bostadsområden. MKB:s fastigheter förvaltas därför med en stark betoning på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.