Skip to main content

MKB summerar 2013: Hög investeringsnivå i nyproduktion av hyresbostäder

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2014 14:20 CET

MKB Fastighets AB:s bokslut för 2013 visar att bolaget investerade 503 miljoner kronor i nyproduktion och modernisering av hyresbostäder i Malmö. Underhållsvolymen låg på fortsatt hög nivå, 461 miljoner kronor. MKB:s bestånd ökade under året till 22 700 lägenheter, vilket motsvarar 33 procent av hyresmarknaden i Malmö. Bolaget gick med 200 miljoner kronor i vinst före skatt.

Vid årsskiftet pågick nyproduktion av 644 lägenheter och under 2014 beräknas ytterligare cirka 400 lägenheter påbörjas. De totala investeringarna ökade under 2013 till 543 miljoner kronor (514 Mkr), fördelat på bland annat nyproduktion 375 miljoner samt modernisering och standardhöjande åtgärder i beståndet 127 miljoner. Under 2013 färdigställdes 28 lägenheter.

– MKB är en aktiv aktör på Malmös bostadsmarknad och bolaget är på olika sätt engagerat i stadens utveckling. Vårt mål är ett välskött och lönsamt MKB som ska bidra till en attraktiv stadsmiljö vilket gynnar hela Malmö. MKB:s lönsamhet skapar förutsättningar för nyproduktion och ger oss möjlighet att upprätthålla en hög nivå på förvaltning och underhåll av vårt befintliga bestånd, säger MKB:s VD Terje Johansson.

Resultat efter finansnetto ökade marginellt till 200 miljoner kronor (197 Mkr). Resultatet är påverkat av ökade hyresintäkter, fortsatt låga marknadsräntor och något lägre underhållskostnad. För fjärde året i rad har MKB en hög underhållsvolym, framför allt i fastigheter byggda före 1975. Underhållskostnaderna uppgick under 2013 till 461 miljoner kronor (466 Mkr).

– MKB:s satsningar på underhåll och modernisering är ett sätt att utveckla vårt fastighetsbestånd och bidra till en attraktiv och modern boendemiljö för malmöborna. Åldersstrukturen i beståndet har motiverat betydande underhållsvolymer de senaste åren, säger Terje Johansson.

I underhållsarbetet ingår bland annat renovering av stammar, badrum, fasader och tak. Summan för underhåll motsvarar 272 kronor per kvadratmeter, vilket är cirka 40 procent över snittet för kommunägda bostadsbolag, främst beroende på en större mängd äldre fastigheter hos MKB.

För mer information
Terje Johansson, VD MKB Fastighets AB, 070-288 10 40
Magnus Jönsson, finanschef, MKB Fastighets AB, 040-31 35 21

------------------------
 

Om MKB Fastighets AB
Med cirka 23 000 lägenheter och 33 procent av hyresmarknaden är MKB Fastighets AB Malmös ledande bostadsbolag. MKB ägs av Malmö stad.

MKB har, i kraft av sin storlek och sitt ägarförhållande, ett särskilt ansvar för bostadsmarknaden i Malmö. Bolaget arbetar för att stärka stadens attraktionskraft och utveckling genom en balanserad nyproduktion och ansvarsfull hyressättning. MKB:s målsättning är att bygga bra bostäder till rimliga priser, skapa socialt fungerande boendemiljöer och skapa mervärden för sina kunder.

Stabilitet och trygghet ska känneteckna bolagets bostadsområden. MKB:s fastigheter förvaltas därför med en stark betoning på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.