Skip to main content

MKB vinner SABO:s miljöpris

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2010 15:30 CEST

MKB Fastighets AB har vunnit SABO:s miljöpris 2010. Årets tema är Miljökommunikation. MKB tar idag emot priset för arbetet med ett flertal miljöprojekt där dialog och samarbete med de boende är i fokus.

– Vi är stolta för att vårt arbete uppmärksammas av SABO. Dialog och delaktighet är en viktig del av vårt miljöarbete, som vi hoppas ska växa ytterligare. Detta är lika mycket ett pris till våra kunder och samarbetspartners som till MKB, säger Jenny Holmquist, miljöchef på MKB.

Miljöpåverkan från bostäder och boende är stor. Som fastighetsägare kan MKB förbättra de fysiska förutsättningarna, vilket ger kunderna möjlighet att agera och leva mer miljövänligt.

– I våra fastigheter bor närmare 50 000 Malmöbor. Om vi och våra kunder arbetar tillsammans har vi större möjligheter att gemensamt åstadkomma förändring än om var och en arbetar för sig. Därför är det viktigt att vi bjuder in våra kunder till dialog och delaktighet som en del av miljöarbetet, säger Jenny Holmquist. 

Några exempel på lyckade miljödialoger är Framtidens tvättstuga i Ekostaden Augustenborg, Ren hästkraft i Holma och Augustenborg, Naturkullarna i Kroksbäck, Miljövärdar i Herrgården, Miljöfesten i Gullviksborg och Miljöfilmen ”Jorden älskar dig” i Seved.

– Vi märker att miljödialog och samarbete med kunderna ger positiva effekter. Ett konkret exempel finns i området Herrgården i Rosengård där kunderna själva har varit med och startat upp den nya källsorteringen med mycket gott resultat, säger Jenny Holmquist.

Under de senaste åren har MKB arbetat aktivt med att ta fram en nygammal metodik för att förstärka hur man kan arbeta med delaktighet. Dialogmodellen, som är döpt till Görhan, är en av grunderna i SABO-juryns motivering:


Juryns motivering
”MKB Fastighets AB vinner SABO:s miljöpris 2010 för att man så tydligt sätter målgruppen – de boende – i centrum. Med dialogmodellen ”Du, jag och Görhan” visar man en medveten strategi där de boendes behov och önskemål är basen för miljöarbetet. Genom att fråga och lyssna vaskar MKB fram idéer som resulterat i flera spännande miljöförbättringar och projekt.” Eller vad sägs om ”Framtidens tvättstuga” - Sveriges mest miljövänliga och hållbara tvättstuga. Eller ”Ren hästkraft” – häst och skräpplockare i spännande samarbete. MKB:s dialogmodell är ett riktigt bra exempel på hur människor kan vara delaktiga i ett ständigt pågående miljöarbete.”


Mer information
Jenny Holmquist, miljöchef MKB, 040-31 34 06, 070-188 34 06
Åse Dannestam, miljöprojektledare Ekostaden Augustenborg, MKB, 040-31 33 39
Margaretha Söderström, kommunikationschef MKB, 070-188 33 55


Fakta/Dialogmodellen Görhan
Arbetssättet i dialogmodellen, som går tillbaka till början av 90-talet då MKB startade självförvaltningen, går ut på att man i dialog med de boende utgår från deras behov och önskemål. Dialogmodellen baseras på följande åtta steg:

  • Ha örat mot marken
  • Formulera en första idé
  • Träffa och engagera kunderna
  • Presentera den gemensamma idén
  • Genomför tillsammans
  • Bekräfta engagemanget
  • Uppföljning
  • Reflektion och utveckling

Film
Miljöfilmen "Jorden älskar dig" är gjord av de boende i området Seved tillsammans med MKB:s personal: http://www.youtube.com/watch?v=c1D3RnNh3XE

-------------------------------------------------------

Med över 22 000 lägenheter och 33 procent av hyresmarknaden är MKB Fastighets AB Malmös ledande bostadsbolag. MKB ägs av Malmö stad.

MKB har, i kraft av sin storlek och sitt ägarförhållande, ett särskilt ansvar för bostadsmarknaden i Malmö. Bolaget arbetar för att stärka stadens attraktionskraft och utveckling genom en balanserad nyproduktion och ansvarsfull hyressättning. MKB:s målsättning är att bygga bra bostäder till rimliga priser, skapa socialt fungerande boendemiljöer och skapa mervärden för sina kunder.

Stabilitet och trygghet ska känneteckna bolagets bostadsområden. MKB:s fastigheter förvaltas därför med en stark betoning på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

Bifogade filer

PDF-dokument