Skip to main content

Nu blommar det hos självförvaltarna

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2009 07:34 CEST

Självförvaltarna i området Holma njuter i fulla drag av sina lummiga och färgsprakande gårdar. Sedan 1993 har hyresgästerna påverkat sin närmiljö och hjälpts åt att få gröna, trygga gårdar med stor gemenskap.
– Nu är här som allra vackrast, säger Bengt Andersson, självförvaltare sedan starten för 16 år sedan.

– Förutom att vara med och påverka hur gården ska se ut är gemenskapen en viktig del av självförvaltningen. Att jobba tillsammans mot ett mål stärker sammanhållningen på gården och du lär känna människor som du kanske inte hade träffat annars, berättar MKB Fastighets AB:s Göran Larsson, som är ”pappa” bakom självförvaltningen.

Under många år hade MKB Fastighets AB problem med vandalisering och anonymitet i Holma. Kunderna kände sig otrygga och området ansågs av många utomstående som misslyckat.

– Successivt växte insikten fram att lösningen på problemen inte fanns att finna i enbart tekniska förändringar och förbättringar utan främst i ett ökat engagemang och ökad delaktighet från de boendes sida, berättar Göran Larsson.

Idéerna växte till konkreta åtgärdsförslag och när självförvaltningen startade 1993 lades en viktig grundsten till det förändrade sociala klimat som Holma så väl behövde.

 


För mer information:
Göran Larsson, senior advisor, 040-313 705
Margaretha Söderström, kommunikationschef, 040-313 355


Fakta/Självförvaltning
MKB Fastighets AB införde självförvaltning 1993 i samverkan med Hyresgästföreningen. Självförvaltning innebär att de boende tillsammans hjälps åt att hålla ordning på gården och i fastighetens allmänna utrymmen. Det är ett sätt att påverka sin närmiljö, lära känna sina grannar, hitta nya vänner, arbeta för ett öppnare samhälla och känna sig stolt över sitt bostadsområde. Självförvaltningsgrupper som själva ansvarar för både ute- och innemiljö kan tillsammans med MKB vara med och påverka beslut om förändringar och förbättringar på gården. MKB:s självförvaltning har inspirerat många andra fastighetsbolag runt om i Sverige och otaliga studiebesök har varit i Holma.
Holma byggdes mellan åren 1971 och 1974 i södra Malmö som en del av det så kallade ”miljonprogrammet".