Skip to main content

Ny finansiering tryggar MKB:s framtida bostadsinvesteringar

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2010 12:00 CET

MKB Fastighets AB har som första bostadsbolag framgångsrikt genomfört nyupplåning genom att emittera obligationer i eget namn. Lånebeloppet uppgår till 800 miljoner kronor och räntekostnaden ligger runt 0,25 procent lägre än traditionella banklån. Försäkringsbolag, pensionsfonder och sparfonder tillhör de största placerarna av obligationerna. Räntesättningen återspeglar MKB:s goda kreditvärdighet.

– Det är positivt att MKB har ett gott namn i investerarkretsar så att våra långfristiga finansieringsbehov kan säkerställas till låga räntor. För närvarande har vi närmare 500 lägenheter i nyproduktion och fler projekt planeras. I år uppgår investeringarna till 700 miljoner kronor och under 2011 beräknas de uppgå till drygt 1 000 miljoner, säger Haqvin Svensson, vice VD i MKB Fastighets AB.

Strukturen på kreditmarknaden håller på att förändras avsevärt i spåren av finanskrisen. Bankernas räntemarginaler pressas upp liksom likviditetspremier och provisioner för kreditlöften. Konkurrensen på bankmarknaden minskar också genom att utländska aktörer lämnar Sverige. Detta i kombination med att MKB har offensiva investeringsplaner de kommande åren gör att bolaget vill söka nya vägar för finansiering.

MKB har framgångsrikt i över tio år använt sig av så kallade certifikat som, till skillnad från obligationer, innebär kortfristiga låneinstrument. Idag har MKB lånat närmre 2 500 miljoner kronor på det sättet. 

– Det är en stor fördel att vi har fått ännu ett finansiellt ben att stå på. Upplåning via obligationer har i nuläget visat sig vara det mest kostnadseffektiva sättet för oss att uppta lång finansiering. Genom att vi vänder oss direkt till investerarna, istället för att låna via bank, minskar vi våra egna lånekostnader, fortsätter Haqvin Svensson.


Fakta

  • MKB samarbetar med Handelsbanken avseende emitteringen av obligationer.
  • MKB:s låneskuld uppgår idag till 4 200 Mkr, varav 800 Mkr i obligationer och 2 500 Mkr i kortfristiga certifikat. Resten är banklån.
  • MKB investerar 700 Mkr 2010 och 1 000 Mkr 2011.
  • MKB har 500 lägenheter i nyproduktion.
  • MKB har hög rating hos Standard & Poor´s: A+ för långfristig finansiering och A1 respektive K1 för kortfristig finansiering.

För mer information:
Haqvin Svensson, vice VD, 040-313 350
Margaretha Söderström, kommunikationschef, 070-188 33 55

--------

Med över 22 000 lägenheter och 33 procent av hyresmarknaden är MKB Fastighets AB Malmös ledande bostadsbolag. MKB ägs av Malmö stad.

MKB har, i kraft av sin storlek och sitt ägarförhållande, ett särskilt ansvar för bostadsmarknaden i Malmö. Bolaget arbetar för att stärka stadens attraktionskraft och utveckling genom en balanserad nyproduktion och ansvarsfull hyressättning. MKB:s målsättning är att bygga bra bostäder till rimliga priser, skapa socialt fungerande boendemiljöer och skapa mervärden för sina kunder.

Stabilitet och trygghet ska känneteckna bolagets bostadsområden. MKB:s fastigheter förvaltas därför med en stark betoning på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

Bifogade filer

PDF-dokument