Skip to main content

Pressinbjudan: Visning av unik restaurering av Sjöbergska palatset

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2012 08:00 CEST

Välkommen till visning av Sjöbergska palatset under det pågående, unika restaureringsarbetet av fasaden den 4 oktober.  

Sedan i somras restaurerar MKB Fastighet AB Sjöbergska palatset med hjälp av bland annat stenkonservatorer och dekorationsmålare. Huset är byggnadsminnesmärkt och restaureringen sker med metoder och material som är anpassade till byggnadens ålder, karaktär och kulturhistoriska värden.

– Dekorationsmålningen är ett unikt projekt. Hantverkarna försöker återskapa äldre målningar utifrån gamla fotografier i kombination med en intressant nytolkning. De 120 år gamla fönsterna får tillbaka sin gamla färgsättning och de målas åter i linoljefärg. Istället för att byta ut skadad sten i fasaden används ett naturhydrauliskt stenlagningsbruk, vilket är en relativt ny produkt i Sverige, säger Johanna Hadmyr, byggnadsantikvarie hos Sweco Architects, som övervakar restaureringen.

I början på nästa år kommer alla malmöbor kunna njuta av hur fint det blir.

– Jag är väldigt stolt att MKB tar ett så stort ansvar för Sjöbergska palatset, som är en viktig del av Malmös historia, säger Rolf Nilsson, projektledare hos MKB.

På plats för att berätta om restaurering av Sjöbergska palatset finns Rolf Nilsson, projektledare MKB, Johanna Hadmyr, byggnadsantikvarie Sweco Architects, Kristofer Mattiasson, stenkonservator Stucco Maestro, Massimo Villoresi, dekorationsmålare Toscana Decor, Jörgen Andersson från Fönsterspecialisten och Folke Carlsson från Folkes Bygg AB.   

Vad:     Visning av pågående restaurering av Sjöbergska palatset
När:     Den 4 oktober, klockan 11-12. 
Var:     Sjöbergska palatset, Östergatan 2. Samling utanför huset.

För frågor om pressinbjudan och anmälan om deltagande, kontakta gärna Margaretha Söderström, kommunikationschef MKB, 0701-88 33 55, margaretha.soderstrom@mkbfastighet.se

Fakta/Sjöbergska palatset
Sjöbergska palatset uppfördes 1893-94 efter ritning av arkitekt Alfred Arwidius. Byggherre var Axel Paulus Sjöberg, en av stadens mest framstående industrientreprenörer. I direkt anslutning till palatset finns tillhörande fabrikskomplex bevarat, uppfört 1860-1911. Här pågick verksamhet fram till 1930-talet, då fabriksverksamheten flyttade ut ur innerstan. Bybyggelsen i kvarteret är den sista samlade byggnadsmiljön i Malmö där både bostadshus, fabriks- och magasinsbyggnader finns bevarade. För att säkerställa denna unika urbana fabriksmiljös kulturhistoriska värde fattades beslut om byggnadsminnesförklaring 1987 och sedan 1998 ägs fastigheten av MKB Fastighets AB.

Fakta/Restaurering
Entreprenaden omfattar gatufasaderna mot Östergatan, Norregatan och Humlegatan. Arbetena utförs under ledning av Folke Carlssons Bygg AB som är generalentreprenör. Rengöring och konservering av kalksten utförs av Stucco Maestro och framtagning av ny dekorationsmålning för fasadfrisen av Toscana Decor.

Arbetena omfattar i korthet:

  • Framtagning av ny dekorationsmålning för fasadfriserna. Under nuvarande målning (blomstermotivet är från 1940-talet, vilket restaurerades på 1990-talet) har påträffats spår av den ursprungliga s.k. sgrafittomålningen. Då den ursprungliga frisen är förstörd kommer en ny fris att målas, vilken tar sin utgångspunkt i originalutförandet.
  • Rengöring och konservering av kalksten i fasader. Arbetena kommer även att omfatta nyhuggning av sten.
  • Renovering och målning av fönster, balkongdörrar och portar.
  • Rengöring av tegelfasader. Kompletterande fogning och utbyte av vittrade tegelstenar.
  • Kompletterande målning av plåttak. Målning av avvattning, ventiler och övrig plåt.
  • Renovering och målning av balkongernas smidesräcken samt nytt asfaltskick på stenbalkongernas bottenplattor.
  • Renoveringsarbeten på det nordöstra hörntornets koppartak och balustrad.

------------------------------

Om MKB Fastighets AB
Med cirka 23 000 lägenheter och 33 procent av hyresmarknaden är MKB Fastighets AB Malmös ledande bostadsbolag. MKB ägs av Malmö stad.

MKB har, i kraft av sin storlek och sitt ägarförhållande, ett särskilt ansvar för bostadsmarknaden i Malmö. Bolaget arbetar för att stärka stadens attraktionskraft och utveckling genom en balanserad nyproduktion och ansvarsfull hyressättning. MKB:s målsättning är att bygga bra bostäder till rimliga priser, skapa socialt fungerande boendemiljöer och skapa mervärden för sina kunder.

Stabilitet och trygghet ska känneteckna bolagets bostadsområden. MKB:s fastigheter förvaltas därför med en stark betoning på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.