Skip to main content

Rekordhög bostadsproduktion 2015 - 1 200 personer kan glädjas åt en ny bostad hos MKB i Malmö

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2016 11:23 CET

545 nya hyresbostäder till malmöborna. Det är en rekordhög siffra för MKB Fastighets AB. Inte sedan 1970-talet har allmännyttan i Malmö byggt så mycket. Över 1 200 personer kan därmed glädjas över att få en ny bostad.

Många vill bo i Malmö och behovet av bostäder är stort. Nu kan uppskattningsvis 1 200 personer beredas ett nytt hem i Malmö. 285 av bostäderna är ordinarie nyproduktion och 220 består av ombyggnad av lokaler och vindar till bostäder. Därtill kommer så kallade evakueringslägenheter som har omvandlats till permanenta bostäder. Det innebär att MKB når sitt mål att färdigställa 500 nya lägenheter 2015.

– Det är glädjande att bostadsproduktionen ökar och att så många kan erbjudas en ny bostad. Fler bostäder stärker Malmö och ger malmöborna ökad välfärd. MKB är den enskilda bostadsaktör som har störst ansvar för en fortsatt hög produktion av hyresrätter i Malmö, även om ansvaret delas av många. Vi kommer anstränga oss för att fortsätta ta vårt ansvar, säger Terje Johansson, VD på MKB Fastighets AB.

2015 års rekordnivå har nåtts genom en stark forcering där många parter dragit åt samma håll, bland annat entreprenörer, konsulter och stadsbyggnadskontoret samt givetvis medarbetarna inom MKB.

– Nu är det dags att ta nästa steg för att kunna fortsätta bygga ett starkt Malmö. Under 2016 hoppas vi kunna nå samma nivåer som 2015 och därefter öka produktionen ytterligare. För att detta ska vara möjligt behöver vi omgående öka vårt markinnehav genom markanvisningar som medger effektivt och snabbt byggande samt externa förvärv. Dessutom krävs mycket skyndsamma planprocesser samt beslut som möjliggör förtätningar och tillfälliga bygglov, säger Terje Johansson, VD på MKB Fastighets AB.

Projektet ”Lokal till hem”, som startade i slutet av 2014, har bidragit till 220 av de nya bostäderna. MKB gjorde en genomgång av samtliga lokaler för att se vilka som kunde byggas om till bostäder. Det har resulterat i att bland annat några av bolagets egna områdeskontor samt före detta huvudkontor byggs om till bostäder. Även före detta hobbyrum, tvättstugor och vindar har byggts om under året.

– Som ordförande för MKB vill jag rikta ett stort tack till alla som har bidragit till att vi har nått målet för nyproduktionen under 2015. Nu finns en grund lagd för att vi ska kunna gå vidare och uppnå höga produktionsmål också under kommande år, säger Lars-Erik Lövdén, ordförande för MKB Fastighets AB.

För mer information kontakta:
Terje Johansson, VD MKB Fastighets AB, 070-288 10 40
Margaretha Söderström, kommunikationschef MKB Fastighets AB, 0701-88 33 55

Fakta 2015
Nyproduktion: Sjöjungfrun i Västra hamnen 139 lägenheter, Norra Fäladsmarken i Segevång 48 lägenheter, Holma torg i Holma 61 lägenheter, Trevnaden i Sofielund 15 lägenheter, Greenhouse i Augustenborg 12 lägenheter, Landskontoristen i Rosengård 6 LSS-lägenheter, Trumpeten i Mellanheden 4 vindslägenheter.

Ombyggda lokaler och vindar till bostäder: 220 st.

Evakueringslägenheter som blir permanenta lägenheter: 37 st.

En lägenhet till (förhyrning av Malmöborna): 3 st.

Förvärv: 550 byggrätter i kv Cementen, 180 byggrätter i kv Bensinpumpen och 60 byggrätter i kv Månstenen samtliga i Limhamn. Dessutom tillträdde MKB kvarteret Kampen, en större industrifastighet på cirka 55 000 kvadratmeter i Norra Sofielund, i maj 2015.

Om MKB Fastighets AB
Med cirka 23 500 lägenheter och 1 100 lokaler, till ett värde av 24,2 miljarder kronor, och 33 procent av hyresmarknaden är MKB Fastighets AB en av Sveriges största fastighetsägare. MKB ägs av Malmö stad och har, i kraft av sin storlek och sitt ägarförhållande, ett särskilt ansvar för bostadsmarknaden i Malmö. Bolaget arbetar för att stärka stadens attraktionskraft och utveckling genom nyproduktion och ansvarsfull hyressättning. MKB:s målsättning är att bygga bra bostäder till rimliga priser, skapa socialt fungerande boendemiljöer och skapa mervärden för sina kunder. MKB:s fastigheter förvaltas därför med en stark betoning på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.