Skip to main content

Skånes Arkitekturpris till Bennets bazaar i Rosengård

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2010 12:42 CET

Idag klockan 17 delas Skånes Arkitekturpris ut på restaurang Glasklart i Malmö. Priset har två vinnare, varav Bennets bazaar i Rosengård är den ena.

Bennetz bazaar är namnet på de bokaler som MKB Fastighets AB invigde i februari i år. Ordet bokal är en sammanslagning av orden bo och lokal. Under 2009 uppförde MKB åtta bokaler och två lokaler i Rosengård. Med bokalerna har MKB skapat en helt ny kontraktsform som ger småföretagare möjlighet att hyra både bostad och lokal i direkt anslutning till varandra.

Med anledning av Regions Skånes pressmeddelande: http://www.skane.se/templates/page.aspx?id=321901 vill vi komplettera med extra information om bokalerna. Bifogat finns en film och ett faktablad.

----------------------------------------------------------------------------

Med över 22 000 lägenheter och 33 procent av hyresmarknaden är MKB Fastighets AB Malmös ledande bostadsbolag. MKB ägs av Malmö stad.

MKB har, i kraft av sin storlek och sitt ägarförhållande, ett särskilt ansvar för bostadsmarknaden i Malmö. Bolaget arbetar för att stärka stadens attraktionskraft och utveckling genom en balanserad nyproduktion och ansvarsfull hyressättning. MKB:s målsättning är att bygga bra bostäder till rimliga priser, skapa socialt fungerande boendemiljöer och skapa mervärden för sina kunder.

Stabilitet och trygghet ska känneteckna bolagets bostadsområden. MKB:s fastigheter förvaltas därför med en stark betoning på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.