Skip to main content

Sveriges första odlarlägenheter byggs i Malmö

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2013 09:00 CET

Unika hyreshus med stora balkonger för odling och med växthus på taken för självhushållning blir snart verklighet i Malmö. MKB bygger tillsammans med NCC ett kvarter med totalt 46 lägenheter med många miljösmarta lösningar i Ekostaden Augustenborg.

Projektet är ett av Sveriges främsta spjutspetsprojekt inom hållbar stadsutveckling. Det kallas Greenhouse och är en utveckling av Augustenborgs gröna profil.  

Bostäderna får bland annat balkonger för odling på 20 kvadratmeter och fasta odlingsbäddar. En del av balkongen blir inglasad för vinterförvaring och förkultivering av växter. Lägenheterna får full kontroll på sin resursförbrukning via en display, där de boende också får tips om när de kan köra sina maskiner på grön el från solcellerna på taket.

– Vi vill erbjuda Malmöborna moderna bostäder där det är lätt att ha en hållbar livsstil. Det ska vara enkelt att göra rätt och de boende ska själva kunna påverka sin resursförbrukning, säger MKB:s projektledare Linda Eriksson.

– Husen byggs som så kallade passivhus med solceller. Logistik och innovativ miljöteknik gör det lätt att välja en grönare livsstil, säger Jörgen Christiansson, affärschef på NCC Construction, region Syd.

Utöver höghuset kommer det att finnas tolv hyresradhus och en odlingsträdgård på taket till ett nedlagt tvätteri. Den befintliga byggnaden från 1950-talet återanvänds, integreras i det nya kvarteret och byggs om till en förskola med ekoprofil och en teater.

NCC:s arbete startar i december i år och kvarteret beräknas vara klart för inflyttning i mars 2016.


Fakta om Greenhouse
Total byggyta: 5 364 kvm bostadsyta och lokalyta
Lägenheter:  
22 st. 2,5 rok-3,5 rok (flexvägg) på 70 kvm
10 st. 3,5 rok på 85 kvm
6 st. 4 rok på 108 kvm
6 st. 5 rok på 104 kvm
2 st. 7 rok på 190 kvm (kollektivlägenheter).
Husarkitekt: Kenji Miyazu, Jaenecke Arkitekter AB
Landskapsarkitekt: Johan Slagstedt, Markkompaniet Syd AB
Geografiskt område: Augustenborg, Malmö

Greenhouse består av ett höghus på 14-våningar med balkonger för odling och fem meter fasta odlingsbäddar. Under delar av året ska de boende kunna vara självförsörjande på grönsaker, kryddor och frukt. Lägenheterna har ett växtrum för plantering, byte av jord med mera. Odling kan även ske i växthus på taken och på förskolans gård.

För att uppmuntra kunderna att leva hållbart har varje lägenhet en display som visar förbrukningen av varmvatten och elanvändning samt avfall. När kunden går hemifrån kan all onödig el och ventilation stängas av via en knapp i hallen.

Andra exempel är ett lättillgängligt cykelgarage med lånesläp om man vill cykla och storhandla och en stortvättstuga där flera personer kan tvätta samtidigt i energisnåla maskiner.

Bostadshusen uppfyller kraven för passivhus och miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Guld – den högsta märkningen för bostäder med lågt energibehov och en sund inomhusmiljö.

För mer information kontakta
Linda Eriksson, byggprojektledare MKB, 040-31 34 66
Jenny Holmquist, miljöstrateg MKB, 040-31 34 06
Margaretha Söderström, kommunikationschef MKB, 0701-88 33 55

-----------------------

Om MKB Fastighets AB
Med cirka 23 000 lägenheter och 33 procent av hyresmarknaden är MKB Fastighets AB Malmös ledande bostadsbolag. MKB ägs av Malmö stad.

MKB har, i kraft av sin storlek och sitt ägarförhållande, ett särskilt ansvar för bostadsmarknaden i Malmö. Bolaget arbetar för att stärka stadens attraktionskraft och utveckling genom en balanserad nyproduktion och ansvarsfull hyressättning. MKB:s målsättning är att bygga bra bostäder till rimliga priser, skapa socialt fungerande boendemiljöer och skapa mervärden för sina kunder.

Stabilitet och trygghet ska känneteckna bolagets bostadsområden. MKB:s fastigheter förvaltas därför med en stark betoning på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.