Skip to main content

Vägen mot hållbarhet

Nyhet   •   Feb 28, 2019 08:31 CET

Ingrid Svensson, doktorand på Chalmers Institutionen för Teknikens Ekonomi och Organisation.

Hjärtat i Modexas arbete är att erbjuda en hållbar lösning åt bostadsbolag. Därför är det extra intressant för oss att förstå de utmaningar som bolagen står inför när de arbetar för att möta dagens miljökrav. Nyligen bjöd vi in Ingrid Svensson, doktorand på Chalmers Institutionen för Teknikens Ekonomi och Organisation, som har granskat den förändringsprocess som kommunala fastighetsförvaltare står inför på vägen mot hållbarhet.

Utgångspunkten till hennes studie och avhandlingen ”Offentlig fastighetsförvaltning i förändring” (Changing practices for public facilities management) är de nya nationella energimål som satt högre krav på kommunala fastighetsförvaltare.

- De förvaltar många byggnader från miljonprogrammet som är i väldigt dåligt skick. Nu måste de anpassas för att minska energiåtgången eller kanske till och med rivas – och det samtidigt som våra städer växer. Det behövs mer bostäder men vi har brist på pengar och personal för att bygga nytt, säger Ingrid.

En del i att nå hållbar förvaltning menar hon är att komma ifrån ”lappa och laga” metoden och satsa på långsiktiga lösningar där man spar på energi och materialåtgång. Men det är en omställning som innebär många utmaningar.

Vanliga medarbetares insatser

Ingrid har i sin studie kollat närmare på organisationer som ansvarar för större och mindre renoveringar och underhåll av byggnader och lokaler.

- Jag har inte letat efter framgångsrika exempel utan fokuserat på vanliga medarbetares insatser och hur de navigerar i denna komplexa fråga, berättar Ingrid som menar på att det finns en stor vilja att jobba hållbart men att något gör att det går trögare än man vill.

Vad tror du bromsklossen är?

- Det finns inte bara en bromskloss. Om företag ska ställa om till att jobba hållbart är det ingen liten förändring utan det kan jämföras med radikal innovation. Det är ett stort arbete som måste ske inom många olika nivåer.

Under studien har hon utvecklat en modell som bryter ner förändringsprocessen i olika beståndsdelar. Ett överskådligt sätt som visar och förklarar hur människor och objekt rör sig mellan olika nivåer inom organisationen och hur de ges utrymme att utföra institutionellt arbete, dvs att bryta, förändra eller behålla institutioner.

- Jag tror att man måste samverka mellan olika organisatoriska nivåer och organisationer för att komma framåt och modellen är något man kan samlas och prata kring, ett sätt att synliggöra var det går trögt och var det går framåt, säger Ingrid.

Varför är detta en fråga som engagerat dig?

- Våra bostäder står för stor del av koldioxidutsläppen och det är såklart jätteviktigt att vi tar hand om det för miljön. Men det som är så spännande med miljö- och hållbarhetsfrågan är att den är så genomgripande, den berör oss alla i vår vardag och väldigt många tycker initialt att det är något viktigt och bra men det har visats sig i många studier, bland annat från byggbranschen att det är svårt att implementera i organisationer och individer, det är lätt att fortsätta på samma sätt som tidigare.

Vilka förhoppningar har du att forskningen ska resultera i?

- Att öka förståelsen för förändringsprocessen. Jag hoppas också att mitt arbete kan hjälpa till att lyfta fram det positiva jobb som redan görs idag men som kanske inte syns eller får stora rubriker. Om man uppmärksammar det tror jag att det inspirerar fler.

Modexa medverkar i fortsatt studie

Ingrid hoppas nu att den framtagna modellen kommer vara till hjälp i nästa steg av forskningen där hon kommer titta närmare på fler organisationer, däribland Modexa!

- Modexa arbetar tillsammans med flera offentliga fastighetsförförvaltare därför är det intressant att även få deras perspektiv i egenskap av att de kommer ”utifrån och in”, för i slutändan är det ett samarbete, säger Ingrid.

Hos Modexa har avhandlingen väckt stort intresse och vi ser fram emot fortsatt samarbete.

- Det jag tycker är mycket intressant i studien är att Ingrid lägger fokus på oss människor, säger Mikael Larsson, Marknads- och försäljningschef på Modexa. Det är vi som måste vara förebilder och se till att förändring sker, ingen annan kommer att göra det åt oss. Vi som anställda på Modexa strävar efter att vara förebilder i detta, såväl privat som i vårt arbete.

Modexa strävar efter att ta sitt ansvar utifrån de 17 globala klimatmålen och med Modexametoden erbjuder vi en hållbar lösning till våra kunder. Metoden innebär bland annat att bevara och förädla det som är bra, exempelvis stommar, och endast byta det som behövs. På så sätt ökar Modexa andelen återvunnet material och skapar ett mer långsiktigt hållbart resultat!

Läs mer om Modexametoden på modexa.se/modexametoden 

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.