Skip to main content

​Spara energi med läckagesökning

Nyhet   •   Dec 12, 2013 11:58 CET

Läckagesökning är den enskilt mest lönsamma åtgärden för att spara energi i tryckluftssystem. Läckagesökning står för över 40 procent av besparingspotentialen och har en återbetalningstid på tre till fyra månader. För att uppnå mätbara resultat med läckagesökning måste konstaterade läckage åtgärdas. TOOLS Momentum har därför fokuserat på att lösa dessa problem genom kvalificerade logistiklösningar och ett rikstäckande nät av servicepartner.

Läckagesökning är den enskilt mest lönsamma åtgärden för att spara energi i ett tryckluftssystem. Läckagesökning representerar över 40 procent av besparingspotentialen och har en återbetalningstid på 3-4 månader. För att uppnå mätbara resultat med läckagesökning krävs att upptäckta läckage åtgärdas. TOOLS Momentum har därför fokuserat på att lösa reparationsproblematiken genom kvalificerade logistiklösningar och ett rikstäckande nät av servicepartner. Vi arbetar med LEAQS systemet som är världens mest använda system för läckagekontroll.

Alla tryckluftssystem läcker i någon grad. Generellt så försvinner 20-30% av den producerade tryckluften i läckage. Målet med tjänsten är att hitta och åtgärda dessa läckage genom en effektiv söknings- och reparationsprocess.

Att direkt spara energi och CO2 som ökar våra kunders konkurrenskraft genom minskade energikostnader samt skapa förutsättningar att uppnå sina miljömål.

Genomförandebeskrivning

 • Projektkalkyl för att fastställa besparingspotential och återbetalningsperiod
 • Läckagesökning och fullständig dokumentation i det webbaserade LEAQS- systemet
 • Identifiering av nödvändiga produkter och komponenter för reparation
 • Projektledning – planering av reparationsåtgärder och säkerställande av material
 • Reparation enligt plan
 • Verifiering/rapportering av genomförda reparationer och resultat
 • Kontakta ditt närmaste TOOLS Momentum-kontor för mer information!

  Kommentarer (0)

  Lägg till kommentar

  Kommentera