Skip to main content

Bättre men ändå sämre

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2005 10:06 CEST

Efter delårsbokslutet med vidhängande helårsprognos pekar allt mot ett resultat på +14.3 miljoner. Men det är en förskönad bild av verkligheten.

Försäkringsersättningen för den 2003 nedbrunna Strandens skola visar sig nämligen först nu i räkenskaperna. Det handlar om 17.8 miljoner som betalats ut och för att få en någorlunda rättvisande bild av verksamheten bör denna jämförelsestörande post av engångskaraktär lyftas bort.

Då skulle återstå ett minus på ungefär 3.5 miljoner vid årets slut, allt annat lika.

Delårsredovisningen och helårsprognosen hittar du här (pdf-fil, 47 sidor).
http://www.mora.se/ArticlePages/200510/07/20051007104209_UK993/Delårsredovisning%20050902.pdf


Sven-Erik Nilsson
sven-erik.nilsson@mora.se