Skip to main content

Budget och skattesats 2007 fastställda av kommunstyrelsen

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2006 13:17 CET

Från sammanträdet den 16 november.

Återstår bara kommunfullmäktiges beslut den 27 november. I praktiken en ren formalitet.
Koalitionen mellan centerpartiet och socialdemokraterna fortsätter enligt plan. Här representerade av kommunstyrelsens ordförande Peter Helander (c) och förste vice ordförande Bengt-Åke Rehn (s).

Kommunalskatten blir oförändrad 22.68, även om Gunnel Söderberg (m) yrkade på en sänkning med 5 öre. Det avslogs dock av majoriteten, liksom tre yrkanden ifråga om budgeten. Dels från Ingvar Niilimaa (morap) och Mikael Sterio (kd) som hade ett yrkande om familjedaghem, från Ingvar Niilimaa (morap), Mikael Sterio (kd), David Örnberg (v) och Gunnel Söderberg (m) som alla hade ett eget yrkande om Kvinnojouren.

Slutligen hade Ingvar Niilimaa (morap) ännu ett yrkande som grundade sig på den besparing som Gunnel Söderberg föreslagit för att finansiera sänkt skatt. Totalt 1.533 mkr hade hon hittat via Mora Parken (100 000), Flygpengar (500 000) Partiell inlösen av pension (433 000) och Utvecklingsmedel (500 000). Niilimaa föreslog att 750 000 kronor skulle gå till vardera socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. För detta fick han dock inget gehör.

Budget 2007 omsluter 868 662 kkr och resultatet förväntas bli 7 160 kkr. Det motsvarar 0.8 % av de totala intäkterna och når alltså inte upp till fullmäktiges långsiktiga resultatmål som är 2.0 %. För att nå dit skulle krävas ett resultat på 17 603 kkr, alltså drygt 10 miljoner bättre än budget.

- Det hade vi helt enkelt inte klarat av att få ihop 2007, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Helander (c). Men det är viktigt att därefter ligga på den nivån så att vi har marginal att klara oförutsedda statliga ingrepp. Vi måste öka vår effektivitet och det ska till stor del ske på intäktssidan. Därför satsar vi betydande belopp på investeringar i effektivitetshöjande syfte, nästa år 38.65 mkr. Långsiktighet måste också prägla vårt jobb och därför är treårsplanerna betydelsefulla. Då vet verksamheterna vad de har att röra sig med framöver.


Fastställande av fasta arvoden och sammanträdesarvoden till förtroendevalda från och med 2007-01-01

- Det förslag som vi lagt är ungefär 100 000 kronor dyrare på årsbasis än under den mandatperiod 2003-2006, säger Peter Helander. Beloppet är netto, sedan vi dragit av de kostnader som försvinner i och med att två nämnder försvinner; dels turism-, ungdoms- och fritidsnämnden och personalnämnden. I beräkningen ligger också kostnaden för det arbetsmarknadsutskott inom kommunstyrelsen som ersätter personalnämnden.