Skip to main content

Ingen JO-kritik mot socialnämnden i Mora

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2005 10:42 CEST

Justitieombudsmannen, JO, riktar ingen kritik mot socialnämnden i Mora. - Det är mycket glädjande att JO funnit att det sätt som socialnämnden arbetar på i dessa frågor är korrekt. Vi har själva tidigare gjort den bedömningen och nu fått den bekräftad, säger socialchefen Lotta Svärd..


Socialchefen Lotta Svärd slapp kritik från JO.
Bakgrunden är den generella tillsyn som JO gjorde i ett par dalakommuner våren 2004. Tillsynen avsåg bland annat kommunernas arbete med ärenden om serveringstillstånd för restauranger. Efter tillsynen tog JO upp för särskild granskning att ett par kommuner anlitar extern sakkunnig för en del av handläggningen av ärenden om serveringstillstånd.

En kommun får inte utan stöd i lag lägga ut uppdrag som innebär myndighetsutövning på exempelvis ett bolag. Däremot är det i överensstämmelse med lagstiftningen att anlita en så kallad osjälvständig uppdragstagare. Det innebär att uppdragstagaren - som måste vara en namngiven person, inte ett bolag - har en sådan knytning till myndighetens verksamhet att han eller hon kan anses delta i verksamheten.

Dessa förutsättningar uppfyller socialnämnden i Mora genom att uppdragstagaren arbetar under ledning av chefen för individ- och familjeomsorgen. Uppdragstagaren omfattas genom att delta i nämndens verksamhet av samma sekretessbestämmelser som anställd personal, upprättade handlingar tillhör myndigheten och utgör allmänna handlingar, bestämmelserna om tjänstefel och skadeståndsansvar är också tillämpliga. I det avtal som socialnämnden tecknat med Niagara i juni 2004 anges uttryckligen att utredarna genom uppdraget deltar i nämndens verksamhet.

- Möjligheten att anlita en extern uppdragstagare är viktig för många kommuner i landet. Särskilt små kommuner saknar ofta egen kompetens. Det kan också vara så att kommunens alkoholhandläggare misstänkliggörs av dem som anser sig orättvis behandlade, även om det inte är handläggaren som fattar besluten. Det kan då vara bra att en ny utredare utifrån anlitas. Det kan visa att utgången av ärendet inte är personbundet utan relaterat till verksamheten, avslutar Lotta Svärd