Blockchain på svenska

Nyheter   •   Dec 12, 2018 11:39 CET

”Låter jättebra, men kan du ta det på svenska?”. 
Är du en av dem som hört talas om blockchain, tycker att det verkar häftigt, men inte har en aning om vad vi ska ha det till? Lugn. Det är svårt, om inte omöjligt, att förstå nyttan med en teknik som beskrivs med ord som knappt går att uttala eller stava. Följande är därför ett försök att förklara tekniken i den enklaste form – på svenska.

Yellow Brand Protection förvärvas av Corsearch

Pressmeddelanden   •   Nov 19, 2018 07:55 CET

Framgångarna fortsätter för Sveriges modernaste advokatbyrå, senast som rådgivare till bl.a. Schottenius & Partners AB, Daniel Bennett och Yogalant AB i samband med deras försäljning av legaltech-koncernen Yellow Brand Protection till New York-baserade Corsearch.

Nytt från HD om uppsägningstid för återförsäljaravtal

Nyheter   •   Nov 09, 2018 14:49 CET

Prejudikat från Högsta domstolen avseende uppsägningstid för återförsäljaravtal. Det saknas en specifik lagstiftning om återförsäljaren i Sverige. Återförsäljarens rättigheter är därför framförallt reglerade genom återförsäljaravtalet och till viss del genom allmänna principer i svensk avtalsrätt.

Förnyelse av nyttjanderätt och avtalsservitut?

Nyheter   •   Nov 09, 2018 14:31 CET

Efter den 31 december 2018 kommer inskrivningsmyndigheten att ta bort de nyttjanderätter, avtalsservitut och avkomsträtter som skrivits in i Lantmäteriets fastighetsregister före den 1 juli 1968 - om inte rättighetshavaren senast den 31 december 2018 har anmält att inskrivningen ska förnyas.

Hylte Jakt & Lantman förvärvas av Verdane

Nyheter   •   Nov 09, 2018 11:50 CET

Morris Law har företrätt säljarna av Hylte Jakt & Lantman AB vid försäljningen av en majoritetsandel av aktierna till Verdane Edda, ett investeringsbolag till Verdane Capital Advisors.

​Arbetsdomstolen river upp värvningsförbud för spelutvecklare

Nyheter   •   Nov 09, 2018 11:45 CET

Arbetsdomstolen (AD) har i två uppmärksammade beslut ansett att anställningsvillkor som innebar förbud mot värvning av tidigare kollegor efter anställningens upphörande har varit oskäliga. Frågan om värvningsklausuler i anställningsavtal har länge varit omdiskuterad och besluten innebär ett klargörande av hur värvningsförbud får formuleras.

Capana Sweden AB förvärvas av Enghouse Systems

Nyheter   •   Nov 08, 2018 18:26 CET

Morris Law har företrätt säljarna av Capana Sweden AB vid försäljningen av samtliga aktier till Basset AB, ett bolag inom Enghouse-koncernen.

Morris Law uppdaterar sin digitala närvaro

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2018 13:29 CET

I samarbete med Gustav Martner - digital visionär, kreatör och debattör - har Morris Law tagit ett stort steg mot att framtidssäkra sitt erbjudande. Första synliga tecknet är den nya hemsida som just lanserats och som blir navet i byråns digitala närvaro.

Om ytan är mindre än i kontraktet?

Nyheter   •   Okt 16, 2018 17:35 CEST

Det är inte helt ovanligt att förhyrda lokaler visar sig vara mindre än vad som angetts i hyreskontraktet. Ofta beror felaktigheten på att hyresvärden har utgått från gamla uppgifter om lokalen och inte kontrollerat dessa. Vad gäller i ett sådant läge?

Fastighetsägare, känner ni till grannelagsrätten?

Nyheter   •   Okt 16, 2018 17:32 CEST

Fastighetsägare omfattas numera av åtaganden enligt ett stort antal regelverk, såsom plan- och bygglagen, miljöbalken, ordningslagen, lagen om skydd mot olyckor, ellagen m.m. Dessa författningar innehåller såväl allmänt formulerade skyldigheter som relativt preciserade förpliktelser.

Bilder & Videor 6 bilder

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Business developer & Marketing manager
  • pawur.zosvkoenplsssoonsc@mhxorzuripwslwwawcc.sjbecf
  • +46 10 722 36 41
  • +46 708 23 73 00

Om Morris Law AB

Let's rethink business law

Morris Law är en svensk advokatbyrå som tror att affärsjuridik kan vara minst lika progressiv, snabbtänkt och mänsklig som sin omgivning.

Adress

  • Morris Law AB
  • Vallgatan 30
  • 411 16 Göteborg
  • Sverige