This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Representanter från Movexum, Faxe Park, Söderhamns kommun och Region Gävleborg på det inledande inledande möte i februari gällande samarbetet av innovativa idéer
Representanter från Movexum, Faxe Park, Söderhamns kommun och Region Gävleborg på det inledande inledande möte i februari gällande samarbetet av innovativa idéer

Pressmeddelande -

Utökat regionalt uppdrag för Movexum

Strax innan årsskiftet stod det klart att Movexums verksamhet får ett utökat regionalt uppdrag då Söderhamns kommun åter kliver in som en aktiv part i det regionala samarbetet. Nu har samarbetet startat upp och en plan för det fortsatta arbetet håller på att tas fram. Initialt innebär det främst arbete via digitala kanaler på grund av de rådande omständigheterna. 

Söderhamns kommun var vid uppstarten av Movexum 2008 en av de pådrivande initiativtagarna och har efter två års utvärdering nu valt att kliva in i ett aktivt samarbete igen. I och med samarbetsavtalet, under en fyraårsperiod, påbörjas nu arbetet med att i Söderhamn utveckla stödet till innovativa idéer som befinner sig i tidigare skeden och som behöver verifieras innan de kan fortsätta att affärsutvecklas. Samarbetet blir ytterligare en länk i det innovationsstödjande systemet med uppgift att underlätta möjligheter till att förverkliga och förädla innovativa idéer och skapa tillväxt i hela Gävleborgs län.

Så här säger Movexums VD Ulrika Malmqvist om att Söderhamn går in som aktiv nod till den regionala inkubatorn:

- Movexums uppdrag, sedan starten 2008, är att jobba med att stödja framväxten av innovativa idéer och stötta människor i hela Gävleborg. I det uppbyggnadsarbetet och i samband med omorganisationen av Movexum 2016 har Söderhamn varit en tongivande samarbetspart. Vi gläds därför extra mycket åt att åter få utveckla samarbete och funktioner med Söderhamn. Målet är att de blir en av våra fem regionala noder för att överbrygga länets geografiska avstånd och underlätta stödet till idéer o människor.

Beslutat om att åter finansiera den regionala inkubatorn togs på fullmäktigemötet i december 2019. John-Erik Jansson, kommunalråd Söderhamns kommun, kommenterar beslutet:

- Söderhamns kommun har angett Växtkraft som ett av tre fokusområden för den närmaste fyra åren. Vi behöver stödja våra innovatörer och ingjuta mod hos våra entreprenörer och företag för att skapa fler arbetstillfällen i kommunen genom utveckling och tillväxt. Då passar Movexum in i vårt arbete på ett väldigt bra sätt. Genom att knyta Movexum närmare till oss får vi naturlig koppling till de andra delarna inom vårt arbete med näringslivsfrågorna, vilket kan skapa mervärden och ge kommunen ytterligare växtkraft.

- Vi har en rad befintliga företag med tillväxtpotential och goda idéer som kan dra nytta av den kompetens Movexum har tillgång till. För företag finns stora möjligheter till stöd med rådgivning, coaching och inte minst finansiering, områden som Movexum har mycket bra koll på.

Patrik Jakobsson, kommunchef Söderhamns kommun.

Patrik Jakobsson, kommunchef Söderhamns kommun;

- Framåtanda och tillväxt är av stor vikt för Söderhamns kommun. Tillväxt kan avse många olika aspekter som exempelvis fler invånare, fler företag, fler vuxna människor i egen försörjning eller kompetensförsörjning. För Tillväxt, behövs samarbetande strukturer som möjliggör för befintliga- och nya företag och organisationer att utvecklas. Innovation och entreprenörskap är avgörande delar i den anda som vi eftersträvar. Tillsammans med Movexum, ser vi möjligheter att bättre omhänderta det, att en bra idé kan förädlas och förhoppningsvis leda till att nya företag skapas eller att befintliga företag växer. Det leder vidare till behov av att anställa duktiga människor och då åstadkommer vi tillsammans Tillväxt. Det är bra för människor, för Söderhamn och vår Region. 

Movexum är Gävleborgs företagsinkubator. Vi stöttar människor som vill förverkliga sina idéer och som vill utveckla dem till kommersiella varor eller tjänster. Vi erbjuder individanpassad och skräddarsydd hjälp framåt för våra entreprenörer och deras bolag.

För frågor, kontakta Ulrika Malmqvist, VD på Movexum.

ulrika@movexum.se eller 070-750 22 56

 www.movexum.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Movexums uppdrag är att skapa tillväxt i regionen genom förädla innovativa idéer till kommersiella produkter och tjänster. Sedan starten 2008 har vi hjälpt cirka 100 entreprenörer och innovatörer. Några av bolagen är idag introducerade på börsen, de flesta har idag flertalet anställda och en del har med sina lösningar på riktigt förändrat människor liv och erbjudit dem förutsättningar de annars skulle ha saknat. 

Vi erbjuder affärscoaching, rådgivning och arbete med beprövade startup-metoder och utforskar tillsammans med idébärarna deras idéers potential och tilltänkta marknad. För idéer som befinner sig i väldigt tidiga stadier har vi utvecklingsprogrammet Boost Chamber och för idébärare som kommit lite längre med verifieringen av sin idé erbjuder vi vårt inkubatorprogram.

Presskontakt