Skip to main content

Taggar

miljö

klimat

kollektivtrafik

stockholms läns landsting

cykel

miljöpartiet

akutsjukvård

hälso- och sjukvård

miljöpartiet stockholms läns landsting

Statistik om antibiotika från Folkhälsomyndigheten
Motionen och förvaltningens svar

Motionen och förvaltningens svar

Dokument   •   2018-06-25 15:53 CEST

Obligatorisk utbildning för antibiotikaförskrivare

20180522 Skrivelse om TBE-vaccin

Dokument   •   2018-05-22 16:43 CEST

Till hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting

Modernisera Stockholmsregionen MPs regionprogram
MP KARTA "Stockholms Bussbana"

MP KARTA "Stockholms Bussbana"

Dokument   •   2014-02-03 11:45 CET

PM Tunnelbana och tvärbana istället för motorväg
PM Tunnelbana och tvärbana istället för motorväg

En helt ny nordsydlig Orange linje och kraftfulla satsningar på utökade tvärbanor i södra och norra Stockholmsregionen

Motion av Tomas Eriksson (MP) om att inrätta en social investeringsfond för att öka folkhälsan i länet
Miljöpartiets förslag till beslut ang Stockholms läns landstings Tertialrapport per april 2013
Miljöpartiets Jämställdhetskommittés rapport ”Hur jämställt är Miljöpartiet?”
Miljöpartiets budget 2014

Miljöpartiets budget 2014

Dokument   •   2013-05-16 07:30 CEST

FÖRBIFART STOCKHOLM - KOSTNADER / Riksdagens Utredningstjänst (RUT)

Beräkning av den totala kostnaden för projektet Förbifart Stockholm, inklusive räntekostnader i löpande och i fasta priser.

Öppna spärrarna

Öppna spärrarna

Dokument   •   2012-12-19 07:04 CET

Julruschen tilltar. Trängseln är värre än någonsin på den redan så överbelastade kollektivtrafiken. God stämning bland resenärer på tunnelbana, bussar och pendeltåg tar stryk. Vi vill införa öppna spärrar och fler trafikvärdar. Det skriver Yvonne Blombäck, trafikpolitisk talesperson för Miljöpartiet i Stockholms läns landsting.

MOTION: MINSKAD KÖTTKONSUMTION – MINSKAD KLIMATPÅVERKAN

En fjärdedel av de patienter som kommer in till våra akutsjukhus i dag är undernärda och den mat som serveras på sjukhusen hjälper ofta inte till att förbättra situationen utan bidrar till fortsatt näringsbrist som leder till både stort personligt lidande och onödigt höga sjukvårdskostnader. Bra mat är oerhört viktigt för att behålla hälsan och ännu viktigare för tillfrisknandet när man är sjuk.

Miljöpartiets landstingsbudget 2011 "För en hållbar Stockholmsregion"
Inledningstal i landstingets budgetdebatt 2010

Av Raymond Wigg (MP) oppositionslandstingsråd Stockholm.

Yttrande sittplatsgaranti (MP)

Dokument   •   2010-11-23 09:56 CET

Yttrande i SL:s styrelse 101123

SL ärende om sittplatsgaranti beslutsförslag

101123