Skip to main content

Alliansen bluffar om båttrafiken i Stockholm

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2010 09:00 CET

De borgerliga partierna i Waxholmsbolaget är positiva i ord till Miljöpartiets förslag att bygga ut kollektivtrafiken på vatten i Stockholm. Men inte ett öre avsätts i budgeten 2010.

Idag tas ett av Miljöpartiets förslag om att bygga ut kollektivtrafiken med båtpendling upp i landstingsstyrelsen. Samtidigt klubbas skärgårdspolitiska programmet.

– Det är en bluff att allianspartierna vill satsa på båttrafiken om man ser till politiken de för. Waxholmsbolagets budget har inte skrivits upp med en enda procent 2010 och i fullmäktige har Miljöpartiets alla förslag att utöka båttrafiken röstats ned, säger Raymond Wigg, oppositionslandstingsråd för Miljöpartiet.

Den borgerliga majoriteten ger Waxholmsbolaget 212,1 miljoner kronor i landstingsbidrag 2010, en uppräkning med 0 procent. Miljöpartiets skuggbudget ger Waxholmsbolaget 285,6 miljoner kronor, en uppräkning med 34,7 procent eller 73,5 miljoner. Pengarna skulle användas till tre nya båttrafiklinjer, biodrivmedel, enhetstaxa och SL Accessbiljetter även på sjön.

- Det är först om man satsar pengar i budgeten som man bedriver verklig politik. Tyvärr tycks andra partier bara vilja prata om båtar, men de kan inte presentera mer än svepande formuleringar, säger Vivianne Gunnarsson, Miljöpartiets ledamot i landstingsstyrelsen.

Waxholmsbolagets borgerliga styrelse har sträckt sig till följande politiska initiativ som svar på Miljöpartiets förslag: 
”Styrelsen ställer sig positiv till att landstinget fattar beslut om att ta upp en diskussion med berörda kommuner för att utreda möjligheterna att utveckla trafiken med ”sjöbussar” på Stockholms inre vatten och pendeltrafik”.
I skärgårdspolitiska programmet står att man ska: I takt med att bebyggelsen kring Stockholms inre vattenvägar utvecklas också överväga utökad båttrafik.

För mer information

Raymond Wigg, (MP) landstingsråd i opposition, Stockholms län
070-737 44 16
Vivianne Gunnarsson, (MP) ledamot landstingsstyrelsen
070-352 03 55
Elisabeth Richter, pressekretarare Miljöpartiets landstingskansli Stockholm
070-737 45 09