Skip to main content

Alliansen saknar långsiktigt hållbar plan

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2011 09:46 CET

Landstingets revisionsrapport för 2010 visar på allvarliga bristerna som finns kvar sedan tidigare mandatperioder. Den demokratiska betydelsen av en oberoende revision, med tillräckliga resurser, är tydlig. Landstinget kommer inte i närheten av tillgänglighetsmålen för 2010, andelen kollektivtrafikresenärer minskar och det saknas en långsiktig investeringsplan.

– Landstinget kommer göra investeringar på över 100 miljarder kronor under de kommande 10 åren. Det, tillsammans med en ökad privatisering av landstingets verksamheter, gör att behovet av en oberoende revision bara ökar. Vi måste kunna se hur skattepengarna används, oavsett om det handlar om offentliga sjukhus, privata vårdcentraler eller enorma motorvägsbyggen, säger Raymond Wigg, oppositionslandstingsråd (MP).

Också inom trafiken påpekar revisionen ett antal problem. Antalet resande med kollektivtrafiken har inte ökat med mer än 1 % och kommer inte att nå målet om ökning på 2,4 % 2010.  Resandet med bil ökar däremot. Det betyder att landstinget kommer allt längre ifrån ambitionen om en fördubblad kollektivtrafikandel av det totala trafikarbetet år 2030.

– Att i det läget binda upp alla pengar från trängselskatten för mer än trettio år framåt på en två mil lång motorvägstunnel säger ganska mycket om hur Alliansen prioriterar klimatfrågan. Det blir väldigt lite pengar kvar för nödvändiga satsningar på kollektivtrafiken. Det är inte konstigt att kollektivtrafiken inte klarar kraftiga snöfall när det satsas så lite på underhåll av fordon och på nya och bättre spår, säger Raymond Wigg (MP)

– I valrörelsen satsade Moderaterna på affischer i Söderort med budskapet "Vi bygger Spårväg Syd", men det löftet verkar vara glömt nu. För de närmaste tio åren finns inga tecken på varken pengar eller planer på någon Spårväg Syd från Alliansen, säger Raymond Wigg (MP).

För mer information:

Raymond Wigg, oppositionslandstingsråd för Miljöpartiet de Gröna i Stockholms läns landsting, 070-737 44 16, raymond.wigg@politik.sll.se

Johan Tjerneng, pressansvarig, 070-737 45 09

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy