Skip to main content

Allvarlig kritik mot landstingets fokusrapport om ME/CFS

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2009 08:00 CEST

Patientföreningen för personer med kroniskt trötthetssyndrom, RME, i Stockholm tar avstånd från landstingets nya fokusrapport och dess slutsatser eftersom rapporten "tyvärr inte på ett korrekt sätt beskriver sjukdomen och inte utgör en god beslutsgrund för framtida ME/CFS-vård" enligt ett uttalande som skickats till landstingets beredningar och nämnder.

- Miljöpartiet har täta kontakter med berörda patienter och vi stöder deras kamp för en egen specialistmottagning. ME/CFS domineras av kroniskt trötthetssyndrom, men är en komplexare sjukdom än så, med både kroppsliga som psykiska symptom. Dessvärre verkar sjukdomen omgärdad av myter och okunskap, säger Lena-Maj Anding, (MP) ersättare i landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd.

- Om fokusrapporten kommer att styra behandlingsutbudet för patientgruppen riskerar mångas tillstånd att försämras. Det blir tydligt nu när man gör en rapport utan att anlita extern expertis i frågan, säger Lena-Maj Anding.

För mer information
Lena-Maj Anding, (MP) gruppledare Stockholms läns landsting, ersättare hälso- och sjukvårdsnämnden, 070-737 44 27
Elisabeth Richter, pressekreterare, 070-737 45 09