Skip to main content

Carl Schlyter: Kan en marknadsekonomi demokratiseras?

Pressmeddelande   •   Apr 09, 2009 10:00 CEST

Kom och lyssna på ett inspirerande samtal mellan Miljöpartiet de Grönas EU-parlamentariker Carl Schlyter och Marjorie Kelly, forskare på den gröna amerikanska tankesmedjan Tellus Institute i Boston. Välkommen till Pustegränd 1-3 (T-bana Slussen) den 15 april kl. 18:30 (språk engelska).

- Klimatkris och finanskris visar på behovet av en ny ekonomi. Marjorie Kelly forskar på nya företagsmodeller som skulle göra social och ekologisk vinst till en lika stark drivkraft som dagens strävan efter finansiella överskott, säger Carl Schlyter.

- Den som berörs av beslut bör också ha möjlighet att påverka, det är är en av demokratins grundbultar. I USA pågår en spännande debatt om hur inte bara aktieägarna utan även anställda, kunder, underleverantörer, ortsbor, framtida generationer och andra "stakeholders" ska kunna bli delaktiga i storföretagens beslutsprocesser, säger Carl Schlyter.

För mer information
Carl Schlyter (MP)
0702-38 25 15
Valter Mutt, politisk sekreterare
0730-30 20 27

www.mp.se/carl