Skip to main content

Ge papperlösa rätt till p-piller

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2010 08:00 CET

En akut abort kostar cirka 20 000 kronor för en papperslös kvinna i Sverige. I vissa landsting, som Stockholm, får hon visserligen abort, men nekas preventivmedel och abortrådgivning. Miljöpartiets Helene Öberg kräver i samband med Socialstyrelsens konferens ”När alla barn är välkomna” att papperlösa kvinnors rättigheter stärks.

– Bristande tillgång till subventionerad abort och till rådgivning och preventivmedel i mödravården är ett stort problem. Kvinnor i Sverige ska ha rätt att bestämma över sina egna kroppar och det ska gälla alla, säger Helene Öberg (fd Sigfridsson), Miljöpartiets sjukvårdspolitiska talesperson i Stockholms läns landsting och ledamot i partistyrelsen med ansvar för hälso- och sjukvård.

Igår besökte Helene Öberg Läkare i världens klinik för papperlösa i Stockholm. Idag inleds en konferens om nordiska perspektiv på sexuell och reproduktiv hälsa: ”När alla barn är välkomna” som arrangeras av Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet och Regeringskansliet. Helene Öberg deltar i en paneldebatt på fredagen på temat Framtidsperspektiv på förebyggande arbete inom SRHR-området och kommer då lyfta frågan om de papperlösa kvinnornas rätt till sexuell och reproduktiv hälsa.

Miljöpartiet vill att alla papperslösa i Sverige ska ha rätt till hälso- och sjukvård. Den svenska lagstiftningen strider emot FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, och även Barnkonventionen vilket Sverige kritiserats för. Just nu utreds de papperlösas behov av vård av regeringen.

Miljöpartiet i Stockholms läns landsting kommer i sin skuggbudget 2011 föreslå att papperslösa får rätt till vård och att mödravårdens uppdrag därmed utökas så att även preventivmedelsrådgivning och abortrådgivning ingår i vårduppdraget.

FÖR VIDARE INFORMATION
Helene Öberg, hälso- och sjukvårdspolitisk talesperson, 076-628 75 55
Presskontakt 070-737 45 09