Skip to main content

Ge svenskar rätt till all vård inom EU

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2008 10:57 CEST

Miljöpartiet i Stockholm vill att svenskar ska ha samma rätt till vård som andra i EU.
- Idag kan en patient bara få exakt den vård som erbjuds här och som våra myndigheter godkänt. Det är inte klokt, säger Lena-Maj Anding, mp.

Stockholms landstingsstyrelse beslutar idag om ett yttrande över EU-kommissionens direktiv om patientens rättigheter vid gränsöverskridande vård. Miljöpartiet i Stockholm stödjer förslaget men vill utöka medborgarnas rättigheter ytterligare.

- Patienter som behöver sjukvård som inte finns i det egna landet men som är del av en annan medlemsstats evidensbaserade vårdutbud ska ha rätt att åka till den medlemsstaten och få sådan sjukvård ersätt i det egna landet, säger Lena-Maj Anding, mp, gruppledare och ansvarig för hälso- och sjukvårdsfrågor i Stockholms landsting.

Exempel på sådan vård kan vara specialistrehabilitering, tandvård och sjukvård där läkare bedömt att det inte finns något mer att erbjuda inom det egna landets sjukvårdsutbud, exempelvis vid cancer.

Miljöpartiet ser också en risk i att det förhandstillstånd som krävs för att få vård utomlands kan komma att utnyttjas.
- Att ge lokala vårdgivare rätten att neka medborgare som vill söka vård någon annanstans riskerar att bygga in snedvridande och för patienten starkt begränsande mekanismer redan från början, säger Lena-Maj Anding.

I planeringssyfte borde det räcka med att information om ett vårdtillfälle som skall äga rum i annat medlemsland sänds till finansiären, enligt miljöpartiet.

Kontakta miljöpartiet i Stockholms lansting
Lena-Maj Anding, mp, gruppledare och ansvarig för hälso- och sjukvårdsfrågor i Stockholms läns landsting
Tfn: 070-737 44 27

Elisabeth Richter, pressekreterare, mp, Stockholms läns landsting
Tfn: 070-737 45 09

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.