Skip to main content

Klimatfientlig plan för Stockholmstrafiken

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2010 10:30 CET

Idag fattar landstingsfullmäktige beslut om medfinansieringen av vägar och spår de närmaste tio åren utifrån den sk Stockholmsförhandlingen.
- Ingen hänsyn tas till klimat och miljö. Hur man ska nå klimatmålen skjuts på framtiden - liksom planerad kollektivtrafik. Trängselskatten går till vägar i 30 år framöver. Stockholmarna ska samtidigt betala mer och lokalpolitikerna tvingas välja mellan vård och spårväg, säger Raymond Wigg, landstingsråd i opposition för Miljöpartiet.

- Stockholmsregionen är i akut behov av ny kollektivtrafik, bättre underhåll och kvalitet. Med Moderaternas stockholmsfientliga politik kommer många planerade byggen inte stå klara förrän om ett decennium, säger Yvonne Blombäck, Miljöpartiets ledamot i SL:s styrelse.

- Vi vill att kollektivtrafiken får mycket mer pengar under den kommande planperioden så att vi snabbare får fler spårlinjer, båtlinjer och bussar i länet. Mer motorväg är en återvändsgränd. Bra kollektivtrafik minskar trängsel, utsläpp, buller och luftproblem, säger Raymond Wigg, (MP).

Dagens beslut har en rad brister enligt Miljöpartiet:

  • Ingen hänsyn tas till klimat och miljö. Enligt miljökonsekvensutredningar räcker inte tekniska förbättringar av bilar och drivmedel för att klara klimat- och miljömål framöver.
  • Trängselskatten går till väg istället för till kollektivtrafik tvärtemot vad befolkningen vill.
  • Resurserna till kollektivtrafiken i Stockholm från regeringen är för små.
  • Finansieringen av ny kollektivtrafik förblir oklar. En stor del bygger på nya vägavgifter och förutsätter ett fortsatt ökande bilresande.
  • Trängseln bland bilister kommer fortsätta öka med dagens trafikplan.
  • Kollektivtrafikresandet kommer minska i många kommuner med dagens trafikplan.
  • Inga marginaler finns för kostnadsökningar, trots att de flesta infrastrukturbyggen blir dyrare än planerat.

För mer information
Raymond Wigg, (MP) landstingsråd i oppposition, 070-737 44 16
Yvonne Blombäck, (MP) SL:s styrelse och landstingsfullmäktige, 070-797 76 20
Elisabeth Richter, pressekreterare MP:s landstingskansli, 070-737 45 09