Skip to main content

Landstinget riskerar missa miljömål

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2009 11:00 CEST

Waxholmsbolaget och färdtjänsten ligger efter i jakten på förnybara bränslen. Lustgasen läcker fortfarande ut på många BB. Bara 9 procent av livsmedlen är ekologiska och utsläppen av läkemedelsrester är i stort sett oförändrade. Miljöpartiet har granskat landstingets miljöredovisning som tas upp i landstingsstyrelsen på tisdag.

- Landstinget gör mycket bra miljöarbete. För det tackar vi personalen och de miljömål vi fattade beslut om förra mandatperioden - trots de borgerligas protester. Men vi ser också områden där landstinget riskerar att inte nå miljömålen, säger Raymond Wigg, Miljöpartiets oppositionslandstingsråd.

- Vi kräver nu att miljöavdelningen ska få de resurser de behöver för att vi ska uppnå samtliga miljömål, säger Vivianne Gunnarsson, Miljöpartiets ledamot i landstingsstyrelsen.

Landstingets miljömål "Miljösteg 5" ska uppnås till 2011. Miljöpartiet vill se ökat ansvarstagande i "Miljösteg 6" och skapa ett fossilbränslefritt landsting till år 2015.

- Vi är ett stort landsting och måste bibehålla vår tätposition på miljöområdet. Tyvärr brister det i ambitionerna från den borgerliga majoriteten, inte minst när det gäller klimatet, säger Raymond Wigg.

Miljöpartiet föreslår att landstinget köper in mer vindkraft och startar egen energiproduktion av vind och sol, bland annat vid Nya Karolinska Sjukhuset. Destruktionsanläggningar för lustgas ska också installeras.

Miljöpartiet vill även öka det förebyggande hälso- och sjukvårdsarbetet för att minska läkemedelsanvändningen och stödja arbetet med modern reningsteknik vid avloppsreningsverken.

För mer information

Raymond Wigg, Miljöpartiets oppositionslandstingsråd i Stockholm
070-737 44 16
Vivianne Gunnarsson, Miljöpartiets ledamot i landstingsstyrelsen
070-352 03 55
Elisabeth Richter, pressekreterare
070-737 45 09

Fakta ur Miljöredovisning 2008
Waxholmsbolaget och Färdtjänsten ligger efter den prognosticerade målsättningen att 2008 nå 35 procent förnybart bränsle och totalt ligger landstinget idag endast på 31 procent.

Energianvändningen för lokaler ökar inom SL men minskar i fastighetsbolaget Locum. Andelen förnybar energi ökar totalt sett. Solfångare har installerats på Södertälje sjukhus och erfarenheterna är över förväntningarna.

Landstinget har i många år arbetat mycket aktivt med att minska utsläppen av läkemedel. Trots detta är utsläppen av läkemedelsrester från reningsverken i huvudsak oförändrade, med undantag av tre läkemedel.

Hittills är andelen ekologiska livsmedel 9 procent av alla landstingets livsmedel. Målet är att öka andelen ekologiska livsmedel till 25 procent år 2011.

Arbetet med att minska utsläppen av lustgas går vidare men för att klara målet att minska utsläppen med 75 procent till 2011 måste fler destruktionsanläggningar installeras de närmaste åren.

Läs landstingets Miljöredovisning 2008 här:
http://www.sll.se/Handlingar/Landstingsstyrelsen/2009/090421/miljored0268.pdf