Skip to main content

Landstinget vägrar föräldragrupper för ensamstående

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2010 10:30 CET

Landstinget vill inte se risken för ohälsa hos ensamstående föräldrar och ge dem särskilt stöd på BVC och MVC med egna föräldragrupper och hembesök. Miljöpartiets förslag för att stärka hälsan hos ensamföräldrar får inte gehör, vilket upprör partiets nytillträdda hälso- och sjukvårdspolitiska talesperson Helene Öberg (fd Sigfridsson).

Idag tas Miljöpartiets motion om ensamföräldrars hälsa upp i hälso- och sjukvårdsnämnden.
– I regeringens satsning på nationellt föräldrastöd som kom 2009 står att ensamföräldrar och andra mindre föräldraformer ska erbjudas egna grupper på BVC. Frivilligorganisationer erbjuder kanske fem grupper per år och det är bara i staden. Behovet är precis som regeringen sett mycket större, säger Helene Öberg.

– Problemet idag är att det breda stöd man får på MVC eller BVC går många ensamföräldrar förbi, de kommer helt enkelt inte på föräldragruppen för man upplever att allt fokus är på kärnfamiljens behov, säger Helene Öberg.

Hon tycker det är olyckligt att majoriteten inte vill fastslå att ensamföräldrar är en riskgrupp som löper större risk än andra föräldrar att drabbas av ohälsa.
– Det finns väl belagt i forskningen. Ensamma mammor är mest utsatta för våld från närstående och de upplever mer otrygghet, säger Helene Öberg.

KONTAKT
Helene Öberg (fd Sigfridsson), (MP) talesperson i hälso- och sjukvårdsfrågor, vice gruppledare och landstingsledamot i Stockholms läns landsting
076-628 75 55
Presskontakt, 070-737 45 09

HELENE ÖBERG
Helene Öberg (fd Sigfridsson) är nyvald sjukvårdspolitisk talesperson och vice gruppledare för Miljöpartiet i Stockholms läns landsting. I valet blev hon fjärde mest personkryssade med 3150 röster. I fyra års tid har hon gett röst åt ensamföräldrarna i Sverige genom jobbet som generalsekreterare för föreningen Makalösa föräldrar. På Miljöpartiets kongress 2010 valdes hon in i partistyrelsen med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor. Helene Öberg är också ambassadör för Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning och sitter i TCO: s jämställdhetspanel.
Följ Helene Öberg på
http://www.helenesblogg.se och twitter.com/heleneoberg