Skip to main content

​MP: Åtgärda bristerna i IT-säkerheten på Karolinska

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2016 13:37 CET

Foto:Fredrik Hjerling

Miljöpartiet kräver åtgärder mot bristerna i IT-säkerheten på Karolinska universitetssjukhuset. Detta efter att det framkommit att känsliga patientuppgifter hanterats i en excel-fil och att en tidigare anställd haft tillgång till journaler. 

- Som patient ska du kunna känna dig säker på att fel ögon inte ser känsliga uppgifter om dig. Politiken måste ta ansvar och prioritera patienternas integritet. Att låta det vara fritt valt arbete ute i sjukvården är oacceptabelt, säger Tomas Eriksson gruppledare för Miljöpartiet i Stockholms läns landsting. 

Miljöpartiet vill nu att landstingsdirektören får i uppdrag att genomföra åtgärder. Miljöpartiet vill till exempel att det ska vara krav på att alla anställda, oavsett vem som hanterar journaler, ska vara inloggade med E-tjänstekort. Partiet är kritiska mot den åtgärdslista som Karolinska sjukhuset själva presenterat.

- De åtgärderna kommer för sent och innebär egentligen att man inför samma rutiner som övriga sjukhus haft i flera år. Det håller inte. Karolinska behöver göra mer för att återupprätta förtroendet, säger Tomas Eriksson.

Även om kunskap om reglerna är viktigt, tror han inte att det i första hand är okunskap som är förklaringen till att personal valt att hantera patientuppgifter i ett excelark. Det handlar nog istället om brister i de tekniska systemen.

- Tar det 20 minuter för vårdpersonalen att byta användare på en dator hittar man andra lösningar. Är det över 100 procents beläggning räcker inte tiden, säger Tomas Eriksson.


Miljöpartiet förslag till åtgärder i korthet:

Inloggning med E-tjänstekort ska vara krav för att få hantera journaler i alla verksamheter. 

Säkerställ fungerande tekniska system ute i verksamheten som gör att personal ges möjlighet att följa upprättade säkerhetsrutiner. 

Säkerställ att all personal har kunskap om och förståelse för upprättade säkerhetsrutiner.

Utred om IT-säkerhetsarbetet ska samlas till en central organisation istället för att som idag vara sjukhusens ansvar. 

Miljöpartiet i Stockholmsregionen består av 26 kommuner och Stockholms läns landsting. Vi arbetar med att göra hela regionen hållbar på lång sikt. Det innebär bland annat en modern kollektivtrafik, en trygg hälso- och sjukvård och klimatsmarta lösningar. Läs mer här!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy