Skip to main content

MP: med vår budget kan Stockholms läns landsting åter bli miljöbästa landsting

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2017 08:21 CEST

Foto:Fredrik Hjerling

Miljöpartiet vill att Stockholms läns landsting tar ledartröjan i miljö- och klimatarbetet. Då måste frågorna prioriteras mycket högre.

-Stockholms län har resurser och förutsättningarna. Tyvärr har Alliansen inte prioriterat miljöarbetet och det gör att vi hamnat på efterkälken, säger Tomas Eriksson (MP) gruppledare Stockholms läns landsting.

År 2011 utsågs Stockholms läns landsting till Sveriges Miljöbästa landsting av tidningen Miljöaktuellt (Nu aktuell Hållbarhet). I år blev det en blygsam åttondeplats. I sin skuggbudget presenterar Miljöpartiets en plan för hur Stockholms läns landsting åter ska bli Sveriges Miljöbästa landsting.

-Det är framförallt inom områdena energieffektivisering, utsläpp från tjänsteresor, återvinning och livsmedel som vi tappar mark mot andra landsting. Det är en konsekvens av att miljöarbetet inte varit prioriterat av Alliansen, säger Tomas Eriksson (MP) gruppledare i Stockholms läns landsting.

Ett av Miljöpartiets förslag är att införa en klimatbudget i landstinget på samma sätt som finns för offentliga myndigheter i Storbritannien. Det innebär att precis som det finns ett ekonomiskt tak i en vanlig budget, så finns det finns också ett visst utrymme koldioxid som landstinget får göra av med varje år. Går landstinget över budget blir det röda siffror.

Miljöpartiet vill också införa ett klimatväxlingssystem. Det innebär att en klimatavgift tas ut på resor och transporter i landstinget som görs i tjänsten. Den avgiften förs sedan tillbaks till respektive förvaltning som får använda den till klimatåtgärder.

-Vi behöver prioritera miljöarbetet i Stockholms läns landsting. En klimatbudget skulle göra det tydligt när vi misslyckas i miljöarbetet. Tillsammans med ett klimatväxlingsssystem som driver verksamheterna att jobba med att minska sin klimatpåverkan så kommer det ha effekt, säger Tomas Eriksson (MP) gruppledare i Stockholms läns landsting.

Exempel på Miljösatsningar i Milljöpartiets budget 2018.

200 miljoner avsätts till energieffektivisering under de kommande fyra åren

50 miljoner till utbyggd förnyelsebar el

32 miljoner avsätts för att minska mängden fossila bränslen främst i sjötrafiken.

Skapa en fond för klimatkompensation för verksamheterna

Ta fram en egen klimatbudget

Ställa krav på 100% förnyelsebara drivmedel vid alla upphandlingar där tjänstefordon ingår.

Minska klimatpåverkan från livsmedel med 20% till 2018

Förtydliga miljöarbetet i alla landstingsägda bolag

Anställa fler miljöstrateger  

Miljöpartiet i Stockholmsregionen består av 26 kommuner och Stockholms läns landsting. Vi arbetar med att göra hela regionen hållbar på lång sikt. Det innebär bland annat en modern kollektivtrafik, en trygg hälso- och sjukvård och klimatsmarta lösningar. Läs mer här!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.