Skip to main content

MP: Med vår politik blir resan enklare

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2017 08:29 CEST

Foto: Fredrik Hjerling

Det är trångt på bussen, på tunnelbanan och på våra vägar. Det skapar otrygghet och gör att många som reser kollektivt får ägna mer tid åt stressiga resor. Nästan var femte stockholmare upplever irritation på grund av förseningar varje dag eller flera gånger i veckan. Det är en onödig utveckling som det finns lösningar på. För att nå klimatmålen och möta behovet av ett ökat kollektivtrafikresande behöver mer göras.
-Miljöpartiet har i sin budget förslag på hur det ska bli lättare och tryggare att resa kollektivt, säger Malin Karlsson (MP).

Miljöpartiet har varit med och fattat beslut om viktig utbyggnad av ny kollektivtrafik i länet. Vi vill också se över möjligheten att tidigarelägga utbyggnaden av tunnelbanan från Fridhemsplan till Älvsjö.

- Till skillnad från Alliansen ser vi också till att finansierar så att automatisk drift på röda linjens tunnelbana genomförs i tid. Det är en viktig satsning för att kunna köra fler tåg, öka punktligheten och minska trängseln på röda linjen. Här lägger vi en och en halv miljard, säger Malin Karlsson (MP).

Men det räcker inte.

-Det går att minska trängseln och öka kapaciteten redan nu. Det handlar om att öka framkomligheten, men också om att vi måste få fler att ställa bilen för att vi ska klara klimatet. Nu ökar biltrafiken. Det är fel väg, säger Malin Karlsson (MP).

Miljöpartiet vill i ett tidigt skede uppmuntra kollektivt resande i utvalda nybyggnadsområden för att förhindra ett bilberoende. Genom testresenärsprojekt ska landstinget erbjuda nyinflyttade kostnadsfria 90-dagarsbiljetter för att skapa vanan att använda kollektivtrafiken. Exempelvis kan testresenärsprojekt vara aktuellt i Vega och Barkarby.

Här är Miljöpartiets förslag för minskad trängsel och ökad framkomlighet i kollektivtrafiken:

1. Fler bussar
Miljöpartiet satsar 100 miljoner mer än alliansen på bussar. Fler bussar minskar trängsel och gör att folk får vänta kortare tid på bussen.

2. Släpp på resenärerna genom alla dörrar på bussen
Då minskar trängseln vid påstigning och bussen kommer fortare i väg. Det kortar också restiden och gör det lättare för chauffören att hålla tidtabellen. För att det ska fungera måste resenärerna själva blippa sin biljett. Det här har nyligen testats på Tvärbanan och Nockebybanan och var mycket lyckat. Miljöpartiet har pengar för att utreda det här i sin budget.

3. Fler bussfiler
Miljöpartiet har länge drivit frågan om busskörfält på Essingeleden. En väg som idag knappt används för busstrafik och där bussarna sitter fast i köer. Detta skulle också skapa nya snabba bussförbindelser mellan länets norra och södra delar. Men vi vill självklart se fler bussfiler. Resenärerna kan inte sitta fast i bussar som står parkerade i bilköer.

4. Fixa rulltrappor och hissar i kollektivtrafiken.
Trasiga rulltrappor och hissar är ett stort problem för äldre, människor med funktionsnedsättning, barnfamiljer och andra som behöver fungerande hissar och rulltrappor för att ta sig fram i kollektivtrafiken. Men att så många hissar och rulltrappor som idag är trasiga skapar också trängsel och otrygghet i kollektivtrafiken. Miljöpartiet avsätter en miljard i sin budget för att fixa hissar, rulltrappor och bryggor i kollektivtrafiken

5. Skrota spärrarna i kollektivtrafiken
Ska resenärerna komma smidigare fram kan vi inte ha spärrar i kollektivtrafiken. Spärrarna orsakar trängsel och otrygghet samtidigt som de inte förhindrar fuskåkning. Miljöpartiet satsar i sin budget för att skrota spärrarna och vidareutbilda spärrvakterna till biljettkontrollanter samt trafikvärdar. På så vis får vi mer personal i kollektivtrafiken som ökar tryggheten, ger service och genomför fler biljettkontroller.

Miljöpartiet i Stockholmsregionen består av 26 kommuner och Stockholms läns landsting. Vi arbetar med att göra hela regionen hållbar på lång sikt. Det innebär bland annat en modern kollektivtrafik, en trygg hälso- och sjukvård och klimatsmarta lösningar. Läs mer här!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy