Skip to main content

MP: Modernisera BVC – når bara hälften av föräldrarna

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2010 11:00 CET

Idag presenterar landstinget BVC-enkäten som visar att 95 procent ger ett gott helhetsbetyg till verksamheten. Men Miljöpartiet tycker undersökningen visar att BVC måste göra mycket mer för att nå utsatta föräldrar och pappor. I Skärholmen har bara 16 procent erbjudits föräldragrupp. I sin budget kommer Miljöpartiet att föreslå en ny utbildning för BVC-personalen.

– Resultatet i enkäten visar att BVC inte når så brett som BVC:s uppdrag är tänkt. Få som svarar på enkäten bor i utsatta områden. De som svarar kan man förutsätta är föräldrar med hyfsad känsla av delaktighet i samhället, säger Helene Öberg (f.d. Sigfridsson) Miljöpartiets nya talesperson i hälso- och sjukvårdsfrågor i Stockholmslandstinget.

I utsatta områden är det också få föräldrar som erbjuds och deltar i föräldragrupp. I Kista erbjuds exempelvis 44 procent och 33 procent deltar.
– Forskning visar att föräldrar som inte upplever sig själva som norm - det vill säga mamma-pappa-barn-familj - inte känner sig hemma på BVC. Statistiken borde innehålla gruppering efter familjeform, säger Helene Öberg.

Hon ser också ett behov av att jämställdhets- och jämlikhetsutbilda BVC-pesonalen för att nå fler, något som Miljöpartiet kommer att föreslå i sin budget.
– Ytterst få av föräldrarna som besöker BVC eller deltar i en föräldragrupp är pappor. Når man bara hälften av föräldrarna har man inte nått målen, säger Helene Öberg.

KONTAKT
Helene Öberg (fd Sigfridsson), (MP) talesperson i hälso- och sjukvårdsfrågor, vice gruppledare och ledamot i Stockholms läns landsting
076-628 75 55
Presskontakt, 070-737 45 09

HELENE ÖBERG

Helene Öberg (fd Sigfridsson) är nyvald sjukvårdspolitisk talesperson och vice gruppledare för Miljöpartiet i Stockholms läns landsting. I valet blev hon fjärde mest personkryssade med 3150 röster. I fyra års tid har hon gett röst åt ensamföräldrarna i Sverige genom jobbet som generalsekreterare för föreningen Makalösa föräldrar. På Miljöpartiets kongress 2010 valdes hon in i partistyrelsen med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor. Helene Öberg är också ambassadör för Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning och sitter i TCO: s jämställdhetspanel.
Följ Helene Öberg på
http://www.helenesblogg.se och twitter.com/heleneoberg