Skip to main content

MP vill införa minimigräns för bemanningen på sjukhusen

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2013 09:33 CET

P4 Stockholm rapporterar idag att sjukvården i Stockholms län är så hårt pressad att en större olycka skulle kunna få oöverskådliga följder, enligt docent Louis Riddez på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Det finns idag ingen riktlinje för hur lite personal som kan bemanna de stora sjukhusen i Stockholmsregionen. Det vill Miljöpartiet, med Helene Öberg, hälso- och sjukvårdspolitisk talesperson i spetsen, ändra på genom att införa en minimigräns för bemanningen på sjukhusen. Bakgrunden till förslaget kommer från landstingsrevisorernas senaste rapport (se nedan).

– Att det finns en rimlig gräns för hur lite personal som kan bemanna sjukhusen borde vara ett självklart villkor. Tyvärr ser det inte ut så idag. Det finns inga givna regler kring hur överbeläggningarna ska undvikas, det går ut över arbetsmiljön och försämrar möjligheten till ett patientsäkert omhändertagande. Om en större olycka skulle inträffa kan det rentav få katastrofala följder, säger Helene Öberg (MP)

Miljöpartiet vill att Stockholms läns landsting drar upp riktlinjer för hur personalsituationen ska se ut på sjukhusen genom att införa ett nyckeltal för bemanning per vårdplats, givet en viss vårdtyngd.

- Vi har hela tiden sagt nej till den moderatledda alliansens besparingskrav på två procent årligen på sjukhusen, motsvarande 700 miljoner kronor. Det här håller inte längre, avslutar Helene Öberg

Stockholms landstingsrevisorer efterlyser i en ny rapport att ett mer samlat grepp behöver tas på övergripande nivå över personalsituationen inom akutsjukvården (Tillgången på vårdplatser- Styrningen på landstings- och sjukhusnivå, nr 5 2013) Landstingsrevisorernas rapport finns att läsa här: http://www.sll.se/upload/Landstingsrevisorerna/Projektrapporter%202013/5%202013%20Tillg%C3%A5ngen%20p%C3%A5%20v%C3%A5rdplatser.pdf

Länk till P4 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=5727812

Kontakt
Helena Mehra, pressekreterare Miljöpartiet Stockholms läns landsting 070-737 45 09


Hållbar Stockholmsregion inom kollektivtrafik och hälsa
Sedan valet 2010 är Miljöpartiet det tredje största partiet inom Stockholms läns landsting. Vi arbetar för att göra det ännu bättre att leva i Stockholmsregionen, med full tillgång till en attraktiv kollektivtrafik och en mänsklig hälso- och sjukvård. Besök oss! http://www.mp.se/stockholmsregionen

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy