Skip to main content

MP vill satsa på e-hälsa i Stockholms skärgård

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2009 10:30 CET

Miljöpartiet vill att Stockholms landsting startar ett projekt med e-hälsa, vård via webben, i den del av länet där vården är mest svårtillgänglig. Idag debatteras förslaget i landstingsfullmäktige.

– Trots att lagen säger att vården ska vara lätt tillgänglig så minskar dessvärre tillgängligheten med avståndet till Stockholm och närmaste tätort. E-hälsa kan göra att du slipper resa långt för att få en enklare uppföljning eller diagnos från din vårdcentral eller ditt sjukhus, säger Lena-Maj Anding, (MP) gruppledare i Stockholms landsting.

Miljöpartiet framhäver Norrbottens landsting som en region som nått långt med e-hälsa. I Stockholm finns idag Vårdguiden som skulle kunna utvecklas mer. Miljöpartiet menar att ett e-hälsaprojekt skulle kunna vara ett sätt att få en gemensam vårddokumentation, GVD, att fungera bättre mellan olika vårdmottagningar och kommunen.

– Fullt utvecklad e-hälsa kräver att patientens journal är tillgänglig digitalt, att patienten äger rätten till sin egen journal och att det finns en läkemedelslista som följer med. Det jobbar Miljöpartiet för att utveckla på nationell nivå. Samtidigt vill vi betona att e-hälsa ska vara ett komplement till personliga möten med vården och aldrig en ersättning, säger Lena-Maj Anding.

För mer information
Lena-Maj Anding, (MP) gruppledare i Stockholms landsting
070-737 44 27
Elisabeth Richter, pressekreterare Miljöpartiets landstingskansli
070-737 45 09