Skip to main content

Region Stockholm växlar upp klimatarbetet

Pressmeddelande   •   Mar 11, 2019 09:30 CET

Foto: Fredrik Hjerling

Värmerekord slås år efter år och extrema väderhändelser som bränder och stormar bli vanligare. Samtidigt har engagemanget för klimatet aldrig varit så stort som nu. När unga över hela världen visar på allvaret genom att skolstrejka behöver politiken svara upp.

Imorgon fattar Region Stockholm därför beslut om en klimatfärdplan. Den första för regionen och den första i sitt slag i Sverige. Målet är en stockholmsregion utan klimatpåverkan.

- Klimatet är en ödesfråga för mänskligheten och nu höjer vi ambitionen i klimatarbetet för Stockholmsregionen rejält. Region Stockholm tar nu ansvar för att hela Stockholmsregionen ska kunna gå före i klimatarbetet, säger Malin Fijen Pacsay (MP) ordförande i klimatberedningen.

Den Regionala utvecklingsplanen (RUFS 2050) har satt mål om att Stockholmsregionen ska nå netto-noll-utsläpp senast år 2045, och både de direkta och de indirekta utsläppen per invånare ska i princip halveras till 2030 jämfört med 2014. Samtidigt ska energianvändningen effektiviseras och energiproduktionen bli helt förnybar. Utifrån dessa mål pekar klimatfärdplanen ut en väg framåt med prioriteringar och ett 30-tal exempel på åtgärder.

- Transportsektorn och bebyggelsen är de största klimatutmaningarna för Stockholmsregionen. Vi har redan idag en fossilfri busstrafik och spårbunden trafik som första huvudstad i världen. Genom den utbyggnad av kollektivtrafiken som sker nu byggs en region där fler får möjlighet att resa klimatsmart och slipper ta bilen. Samtidigt behöver klimatpåverkan från bebyggelsen minska genom energieffektivisering och utbyggnad av förnyelsebar energi.

I Region Stockholms nya politiska organisation finns för första gången nu en egen beredning för det regionala klimatarbetet. Under året ska ett klimatkansli inrättas inom tillväxt- och regionplaneförvaltningen. På så sätt ska Region Stockholm öka takten i att driva på och kunna spela en sammanhållande roll i det regionala klimatarbetet.

- För att lyckas måste vi göra det lätt att göra rätt och alla måste hjälpas åt. Vi behöver från myndigheter till företag och individer hjälpas åt. Stärkt samverkan mellan stat, region, kommuner, företag och andra aktörer är därför absolut nödvändig för att nå klimatmålen, säger Malin Fijen Pacsay.

För en sammanfattning av Klimatfärdplanen se bifogat dokument

Miljöpartiet i Stockholmsregionen består av 26 kommuner och Stockholms läns landsting. Vi arbetar med att göra hela regionen hållbar på lång sikt. Det innebär bland annat en modern kollektivtrafik, en trygg hälso- och sjukvård och klimatsmarta lösningar. Läs mer här!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.