Skip to main content

Studenters hälsa allt sämre - här är åtgärderna som ska vända trenden

Pressmeddelande   •   Sep 06, 2010 12:00 CEST

Nu vill Miljöpartiet i landstinget råda bot på studentohälsan. E-hälsa för studenter, nya sjukskrivningsregler och höjd ungdomsålder på ungdomsmottagningarna är några förslag. Den psykiska ohälsan som stress, utbrändhet och depression har försämrats bland studenter och 40 procent av studenterna har avstått från tandvård trots behov.

Studenter upplever sin hälsa och livskvalitet som sämre än jämnåriga och yrkesverksamma och ekonomin sätter käppar i hjulet (SOU 2009:28). Endast 19 procent av studenterna med tandhälsoproblem har åtgärdat samtliga problem (Socialstyrelsen, 2009).

Ekonomin har stor inverkan på om man har åtgärdar sina tandhälsoproblem eller inte. Fattiga studenter går inte heller och kollar tänderna förrän de börjar värka. Att tandvården är mycket dyrare än annan vård tycker vi gröna är fel, säger Tomas Melin, landstingskandidat nr 2 i Stockholm och förbundssekreterare i Gröna Studenter.

– Mottagningar för ungdomar och unga vuxna ska ta emot unga även om de är över 23. Det kan finnas ett behov av att gå kvar och få hälsovård inom sex- och samlevnad eller stöd vid problem med alkohol eller i relationer även när man är 26, säger Raymond Wigg, Miljöpartiets oppositionslandstingsråd i Stockholm.

Idag samtalar Tomas Melin (MP) med Lina Glans från SSCO (Stockholms studentkårers centralorganisation) på T-centralen kl. 12-13.

Kontakta MP
Tomas Melin, (MP) landstingskandidat nr 2 i Stockholm och förbundssekreterare i Gröna Studenter, 070-766 42 23, mp.se/tomasmelin
Raymond Wigg, (MP) oppositionslandstingsråd Stockholms län, 070-737 44 16
Elisabeth Richter, pressekreterare MP Stockholms läns landsting, 070-737 45 09

Miljöpartiets vårdpolitiska förslag för studenter i Stockholms län

1. Sjukskrivningsreglerna ändras så att det går att vara deltidssjukskriven som student. Sjukskrivningsreglerna måste förändras. Idag går det bara att bli heltidssjukskriven. Det måste gå att bli deltidssjukskriven när det underlättar rehabilitering. Det går heller inte att sjukskriva sig från första dagen på studierna, studierna måste vara påbörjade. 

2. Alla ska ha råd med tandvård – högkostnadsskydd, abonnemangsvård och 24-årsgräns.
Miljöpartiets mål är att tandvården ska ingå i det högkostnadsskydd som gäller för hälso- och sjukvården. Vi vill också ge bättre förutsättningar för förebyggande tandvård, exempelvis med abonnemangstandvård. De rödgröna kommer att höja åldersgränsen för avgiftsfri tandvård till 24 år.

Många har idag inte råd att sköta sina tänder, detta gäller framför allt studenter med skakig ekonomi. En oväntad utgift på en tusenlapp för ett ganska enkelt tandvårdsingrepp kan vara svårt att få plats med i budgeten.

3. E-hälsa för studenter. Länka ihop studenthälsan med Vårdguiden.
Landstingets och Studenthälsans utbud av e-hälsa ska göras tillgängligt via webben och samordnas. Vårdguiden, studenthälsans webbsidor och ungdomsmottagningar och mottagningar för unga vuxnas sidor ska ingå.

E-hälsa är framför allt ett sätt att arbeta med vård i områden med långa avstånd och svåra kommunikationer, exempelvis i Skärgården. Men det kan också vara ett sätt att nå studenter, som ofta är uppkopplade. En bättre e-hälsa gör det lättare för studenter att ta kontakt med vården. 

4. Över 23. Flexibel ålder på mottagningar för ungdomar och unga vuxna.
Landstinget ska ge i uppdrag åt ungdomsmottagningar och mottagningar för Unga Vuxna att ha en flexibel ungdomsålder och vara tillgängliga för studenter. Ungdomsmottagningarna och mottagningar för Unga Vuxna ska kunna länka sina hemsidor/annonsera sina öppettider i samverkan med Studenthälsan.

Ungdomsmottagningarna och mottagningarna för unga vuxna har idag en 23-årsgräns. Det
missgynnar dels studenters kontakt med vården generellt, och framför när det gäller sjukdomar relaterade till sex och samlevnad. Ungdomsmottagningarnas arbete med alkoholproblem, relationsproblem är också behov som är stora hos studenter.

5.
Landstinget och länets högskolor och universitet ska samarbeta kring friskvård, rörelse och motion med gemensamma tävlingar.
Lokaler kan samnyttjas, initiativ kan tas som gemensamma idrottsutmaningar (stegräknartävling, springlopp) och att utveckla samarbetet mellan landstingets och universitetets/högskolans idrottsföreningar.

Studentidrott är ett bra sätt att gynna studenters hälsa. Aktiva studenter som utövar idrott eller rör på sig i någon form förebygger problem längre fram. I och med kårobligatoriets avskaffande finns risk för att kårerna behöver dra ner på verksamheten. Ett samarbete med landstinget skulle kunna rädda både studentidrotten och spara landstinget pengar.

6. Starta ett forskningssamarbete mellan studenthälsan, Stockholms läns landsting och KI (via Karolinska Institutets Folkhälsoakademi, KFA).
Utveckla forskning och informations- och samarbetsprojekt som ska stärka studenters fysiska och psykiska hälsa. Studenter har en stressig tillvaro med ekonomiska problem och tuffa studiemiljöer. Det bidrar till en psykiskt påfrestande situation som kan leda till problem i framtiden om den inte förebyggs. Genom studenthälsan finns det möjlighet att ge studenter en kvalitativ första instans både för exempelvis samtal, terapi eller annan rådgivning. Studenthälsan är överlag en bra första instans för förebyggande hälsovård, den är dock osynlig och många studenter använder den inte. Den kan behöva stärkas, kanske genom ökade resurser eller genom ett annat arbetssätt för att synas mer.