Skip to main content

Väck läslusten - starta barnlitteraturcentrum i Stockholm

Pressmeddelande   •   Sep 07, 2010 10:00 CEST

Idag presenterar Miljöpartiet ett regionalt kulturprogram i Stockholms län. Ett förslag är ett regionalt centrum för barnlitteratur som ska rymmas i Regionbibliotek Stockholm.

– Genom att skapa oväntade möten med böcker kan vi väcka barns och ungdomars nyfikenhet på litteratur. Inte bara på texten utan också på samspelet mellan text och bild, på konstnärens sätt att gestalta sin idé och på bokens outforskade möjligheter. Böcker och litteratur handlar inte bara om bildning utan om fantasi och jämlik yttrandefrihet, säger Esabelle Dingizian, (MP) riksdagsledamot och kulturpolitisk talesperson från Stockholms län.

Miljöpartiet föreslår att Regionbibliotek Stockholm ska samarbeta andra bibliotek, Svenska barnboksinstitutet och Författarcentrum i utvecklingen av ett litterärt centrum, som ska finansieras av landstingets kulturnämnd.

– Vi vill öka läsandet och ungas lust till språk och skrivande. Det behövs nya arbetsmetoder, mer högläsning och olika läsfrämjande insatser. Nya sätt att arbeta för att väcka läsglädje ska spridas från centrumet till bibliotekspersonal, lärare och föräldrar, säger Tomas Melin, andranamn till landstingetvalet i Stockholm och förbundssekreterare i Gröna Studenter.

Andra förslag från Miljöpartiet är nya regionala kulturcentrum, ett kansli för genusfrågor i kulturen och fler hemslöjdskonsulenter. Se hela programmet nedan.

Idag talar Esabelle Dingizian på Stockholms central kl. 10:00-11:00 på temat ”Hur skapar vi en kultur för alla?” Esabelle samtalar med Carl-Martin Vikingsson, kulturarbetare och miljöpartist.

För mer information
Esabelle Dingizian (MP) riksdagsledamot, kulturpolitisk talesperson, 070-560 08 08
www.mp.se/esabelle
Tomas Melin, (MP) landstingskandidat, förbundssekreterare i Gröna Studenter, 070-766 42 23
mp.se/tomasmelin
Annica Hjerling, valsamordnare MP:s riksdagskandidater i Stockholms län, 070-916 64 99
Elisabeth Richter, pressekreterare MP Stockholms läns landsting, 070-737 45 09

MP:s kulturprogram för landstings-/regionstödet i Stockholm (i korthet)

Litterärt centrum för barn
Regionbiblioteket ska utvecklas till en konstnärlig litterär tankesmedja där olika yrkesgrupper (bildkonstnärer, författare, dramapedagoger, litteraturvetare, skådespelare, estradpoeter, bibliotekarier) tillsammans arbetar fram nya sätt att väcka barns och ungas lust till boken. Deras arbetssätt kan sedan spridas via fortbildningar till bibliotekspersonal och pedagoger.

Nätverket ska också kunna fungera som bollplank för skolor och bibliotek som vill våga sig på större läs- och skrivprojekt. Inriktningen ska snarare vara att förmedla olika sätt att tänka när det gäller att ge barn och unga ingångar till böcker, väcka deras nyfikenhet på boken som konstform och stimulera dem att läsa, än att servera färdiga metoder.

Alla konstarter och medier ska kunna användas för att möta alla barns olika behov. Centrumet ska vara en plats för entusiasmerande upplevelser och samtal kring läsning och böcker, och stimulera vuxna att läsa barn- och ungdomsböcker och att läsa högt för barn. Regionbiblioteket ska samarbeta med Svenska barnboksinstitutet och Författarcentrum i utvecklingen av ett litterärt centrum.

Öppna regionala kulturcentrum
Landstinget ska starta regionala kulturcentrum. Kulturcentrumen ska vara ett nav för nya kulturkonstellationer och ge stöd åt kreativa småföretag. Läs mer

Öka kulturbidraget
Miljöpartiet vill öka anslaget till landstingets kulturnämnd. I budget 2010 föreslogs en höjning om 30 miljoner kronor. Landstingets kulturbidrag ska fördelas jämnt mellan könen och mångfald ska prägla tilldelningen av medel.  Barn och unga ska prioriteras, liksom filmproduktion i Stockholm-Mälardalen.

Resursavdelning för genusfrågor
Miljöpartiet vill skapa en särskild enhet för genusfrågor. Tanken är dels att arbeta med genusfrågor inom kulturinstitutionerna i regionen som stöd för de institutioner som vill ha ett mer effektivt och systematiskt arbete. Uppgiften blir att undersöka och belysa de problem som finns med jämställdhet inom kulturområdet. 

Kultur stärker ungas självkänsla
Fristående verksamheter som bekostas av landstinget och som riktar sig till barn och unga ska få utökade medel. Teatergruppen Circonova och Circus Cirkörs verksamhet är exempel på hälsopedagogiska för barn och unga insatser i landstinget. Växthus för unga filmare och andra barn- och ungdomsverksamheter inom filmområdet är ett annat viktigt landstingsområde.

Kultur i vården
Kulturverksamheterna ska långsiktigt bidra till fysisk och psykisk hälsa för länets invånare. Utveckla kulturinslagen i hälso- och sjukvården. Ett mindre projekt bör lyftas fram för vetenskapliga studier i större skala under längre tid.

Filmregion Stockholm-Mälardalen
Landstinget ska vara en aktiv part i uppbyggandet av Stockholms län som en attraktiv region i filmsammanhang såväl nationellt som internationellt. Landstinget ska bidra till centrum för produktion av långfilm i Stockholm-Mälardalen. Det behövs också fler visningsmöjligheter för film i länet.

Hemslöjd och kulturarv
Intresset för hantverk och slöjd ökar i samhället. Regionbiblioteket ska vid sidan av ett barnlitteraturcentrum få ökade resurser för att bättre kunna värna kulturarvet i länet genom utställningar och aktiviteter. Landstinget ska även anställa fler slöjdkonsulenter.