Skip to main content

Vi välkomnar regeringens spårbilsutredning

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2009 18:30 CEST

Regeringen utnämner Kjell Dahlström till särskild spårbilsutredare. Miljöpartiet ser sin vision om en spårbilsring runt Stockholms län gå mot verklighet.

- Det krävs nya innovationer för att rädda klimatet och spårbilar kan revolutionera kollektivresandet. Sedan 2006 har Miljöpartiet arbetat för att spårbilar ska gå från forskning till verklighet. Vi är glada över att spårbilar uppmärksammas men återigen presenterar regeringen en utredning istället för konkreta förslag. Vi hoppas att denna viktiga fråga inte läggs i samma malpåse som snabbtågen, säger Magnus Johansson, (MP) ledamot i partistyrelsen.

Miljöpartiet i Stockholmsregionen vill att SL i framtiden byggs ut med spårbilsnät för tvärresor mellan kommunerna utanför Stockholms stad (se karta i bilaga).

- Fler och fler inser att spårbilar kan vara framtidens kollektivtrafik. Det behövs nya klimatsmarta och bekväma transporter som minskar vårt bilberoende och förbättrar resan för SL:s trafikanter, säger Yvonne Blombäck, (MP) styrelseledamot i SL.

- Med en satsning på utbyggd kollektivtrafik som spårbilar blir Förbifart Stockholm och andra motorvägar onödiga. Tvärresorna blir enklare samtidigt som utsläppen hålls nere. Det betyder att Stockholmsregionen kan fortsätta växa på ett mer hållbart sätt, säger Raymond Wigg, oppositionslandstingsråd i Stockholms län.

- Fordonsindustrin i Sverige står nästan still. Spårbilar kan gifta ihop tekniska lösningar från olika trafikslag och bli ett sätt att ta vara på svensk industri och ingenjörskonst. Gröna jobb är framtiden, säger Magnus Johansson.

För mer information
Magnus Johansson, (MP) ledamot partistyrelsen
070-290 05 67
Yvonne Blombäck, (MP) styrelseledamot SL, gruppledare Värmdö kommun
070-797 76 20
Raymond Wigg, (MP) oppositionslandstingsråd i Stockholms län
070-737 44 16
Elisabeth Richter, presskontakt MP Stockholmsregionen
070-737 45 09