Skip to main content

Mer bonus än malus för snabbare omställning!

Blogginlägg   •   Apr 02, 2019 14:06 CEST

Morötter är effektivare än piskor

Sverige har antagit enormt ambitiösa klimatmål för transportsektorn. Målet är att minska koldioxidutsläppen från vägtrafiken med 70 procent till 2030 jämfört med 2010.

MRF står bakom målet om en fossilfri fordonsflotta till 2045. Däremot måste detta ske med förnuft så att vi inte inkräktar på enskildes mobilitet och näringslivets behov av transporter. Vi vet att det går att minska utsläppen och vägen går via fler nya fordon med allt lägre utsläpp. Under perioden 2005 till 2017 minskade koldioxidutsläppen från nya personbilar med 37 procent i Sverige och under samma tid med 27 procent i EU. Sverige är en liten marknad och tekniska åtgärder måste därför harmoniseras med andra länder.

Nyligen rapporterade Trafikverket att de sammanlagda utsläppen från vägtrafiken ökar, trots införandet av ett bonus malus-system. Huvudorsaken är den ökande lastbilstrafiken och att andelen biodrivmedel inte fortsatt öka.För att klara målen behövs mer elektrifiering, biodrivmedel och energieffektivisering. Vi ser nu att försäljningen av olika typer av elbilar ökar men det handlar om relativt sett få fordon och att den totala nybilsförsäljningen minskar, särskilt lätta lastbilar. Totalt minskade nybilsförsäljningen med 18 procent i mars jämfört med mars förra året. Även dieselbilar som skulle kunna ha en betydande roll för att minska klimatutsläppen har tappat, andelen minskade med 6 procent i mars jämfört med förra året enligt Trafikanalys. Dagens dieselbilar som följer Euro 6, där många har AdBlueteknik som reducerar kväveoxider, möjlighet att köra på biodrivmedel och därmed låga eller inga koldioxidutsläpp, skulle också kunna bidra till att nå klimatmålen.

Ett nytt tänk behövs, där en framgångsrik strategi måste innehålla mer morot än piska. Dessutom har allehanda nya krav på än mer malus en avskräckande roll på bilmarknaden, vilket riskerar att fördröja en omställning till fordon med lägre utsläpp. Reglerna bör också utformas utifrån kundernas behov av olika typer av fordon. Bränsleeffektivitet måste löna sig oavsett storlek och det behövs morötter för att göra lätta lastbilar bränslesnålare.

Det bör också noteras att malus, det vill säga ytterligare beskattning, läggs ovanpå en redan väldigt hög beskattning. Totalt betalar fordonsägarna i Sverige cirka 65 miljarder kronor per år i olika specialskatter, såsom energi- och koldioxidskatt, fordonsskatt, vägavgifter, trängselskatt och skatt på trafikförsäkringspremier, samt moms på bensin och diesel. Då är inte generella skatter, som moms på bilköp, reparation, service etc inräknade. Av de 65 miljarderna går cirka 20 ”tillbaka” i form av vägunderhåll och väginvesteringar.

Vi borde lära av historien. Den största och snabbaste omställningen av bilparken skedde åren 1987-1989 i samband med introduktionen av katalysatorbilar. Incitamenten för att byta bil till en med katalysator var då uteslutande positiva.

Överlag är det för mycket malus i trafikpolitiken. Transporter och resor är något positivt men för att vi ska klara klimatmålen måste vi värna om nybilsförsäljningen. Hot om mer malus skrämmer bilköparna, så varför inte locka med mer morötter istället?

Charlie Magnusson

Ansvarig Press, opinion och samhälle på MRF

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.