Skip to main content

Bra med ett klimatpolitiskt ramverk

Nyhet   •   Feb 03, 2017 13:12 CET

Nyligen presenterade regeringen tankar på hur ett klimatpolitiskt ramverk skulle byggas upp inför en kommande proposition i frågan. Ramverket ska bestå av en klimatlag, mål och inrättandet av ett klimatpolitiskt råd.

- Vi välkomnar att man försöker strukturera arbetet på klimatområdet, det innebär förhoppningsvis att man inte kommer att göra en massa olönsamma ”försök” eller särlösningar inom klimatområdet, säger Charlie Magnusson på MRF i en kommentar.

MRF ställer sig också bakom målet att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären år 2045. Det innebär att utsläppen inom svenskt territorium ska vara minst 85 % lägre än utsläppen 1990. För att nå nettonollutsläpp kan man öka upptaget av koldioxid i skog och mark samt investera i andra länder.

Vad vi däremot har svårt att se är hur målet, att utsläppen från inrikes transporter (som står för ungefär en tredjedel av alla utsläpp) ska minska med 70 % till 2030 jämfört med 2010, ska uppnås.

- Att på detta sätt bryta ut en sektor och sätta andra mål än det ”gemensamma” målet är ineffektiv klimatpolitik, säger Charlie Magnusson. För att kunna uppnå det ”sektorsmålet” krävs att tillgången på biodrivmedel mångdubblas och att ”supermiljöbilspremien” för elektrifierade bilar ökas kraftigt. Redan idag är nästa 15 % av drivmedlen som används i Sverige biobaserade – att öka den andelen, i konkurrens med andra länder, kommer att kräva oerhörda insatser från staten sida. Just nu är utvecklingen den motsatta, supermiljöbilspremien till ex laddhybrider minskas och skattebefrielse för vissa biodrivmedel minskas eller tas bort helt. Vill man genomföra detta så kan man givetvis använda en större andel av de 62 miljarder kronor som bilismen levererar i särskilda skatter årligen, till sådana åtgärder.

- Andra åtgärder, såsom att bygga ett transportsnålt samhälle, kommer inte att klaras av på 13 år och en tvingande minskning av transporterna, och mobiliteten, rimmar illa med alla andra mål vi har i samhället, avslutar Charlie Magnusson.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy