Skip to main content

Godkänd Bilverkstad

Nyhet   •   Jul 22, 2019 09:24 CEST

M Sverige, tidigare Motormännen har låtit genomföra ett verkstadstest omfattande fem bilar och fem verkstäder. I anslutning till testet har M Sverige framför negativ kritik mot kvalitetsstandarden Godkänd Bilverkstad som är under införande gemensamt av branschorganisationerna Motorbranschens Riksförbund, MRF, och Sveriges Fordonsverkstäders Förening, SFVF, som samverkar kring branschstandarden.

– Det är bra att M Sverige som konsumentorganisation följer upp de tjänster som bilverkstäder tillhandahåller och uppger sig genomföra, vad kunden betalar för och förväntas få, säger MRFs Joachim Due-Boje som tillsammans med Ulf Stefansson från SFVF utgör styrgruppen för Godkänd Bilverkstad.

Due-Boje berättar att branschen har sedan decennier tillbaka har ett nära samarbete med Konsumentverket samt en bra dialog med M och andra konsumentorganisationer. Det finns inte heller några meningsskiljaktigheter kring målen för kvalitet och kundnöjdhet, enligt honom.

– Det är korrekt med att det råder fri etableringsrätt av bilverkstäder i Sverige, vilket skiljer den svenska marknaden från flertalet andra i Europa där marknaden är reglerad. Dock har vi starka branschförbund och en hög anslutningsgrad till dessa, understryker Joachim Due-Boje.

Han säger att det finns både för- och nackdelar med en oreglerad verkstadsmarknad för kunden. Fördelarna är att det finns fler verkstäder och därmed bättre konkurrens och bredare utbud. Nackdelarna är att i princip kan vem som helst med F-skattesedel etablera en bilverkstad helt utan krav – dock ställs det krav i affärsvillkoren om verksamheten ska märkesauktoriseras eller knytas till någon verkstadskedja.

– Generellt ställs dock kravet på att den tjänst som verkstaden tillhandahåller ska vara fackmässig. Med det avses att det utförda arbetet ska vara utfört på ett sådant sätt som inte innebär att bilens trafiksäkerhet eller miljön påverkas negativt (EU), förklarar Due-Boje.

Godkänd Bilverkstad (GBV) är ett kravdokument skapat av branschen för att säkerställa en minimistandard på bilverkstäder. Innehållet skiljer sig inte mycket mot andra kvalitetsledningssystem och är användbart i viken bransch som helst.

– Dokumentet har i första hand fokus på lagar, regler och branschöverenskommelser samt efterlevnaden av dessa. Följer och tillämpar verkstaden dessa, vilket borde vara givet, är mycket vunnet för verkstaden och för kunden, säger Joachim Due-Boje och fortsätter:

– Erfarenhetsmässigt vet vi att verkstäder som använder GBV på rätt sätt i sin verksamhet får med sig kundnyttan och kvaliteten i och med det.

Joachim Due-Boje påpekar också att bilverkstaden är ett tjänsteföretag med individer som utför arbetet. Detta kan innebära avvikelser, vilket M:s test visat

– Från motorbranschens sida välkomnar vi tester och förstår att GBV är ett viktigt dokument samt att det finns en hel del kvar att göra. Precis som att vi har en löpande dialog med Konsumentverket informerar vi konsumentorganisationerna kring branschens kvalitetsarbete, avslutar Joachim Due Boje, servicemarknadsansvarig på MRF och medlem av Godkänd Bilverkstads styrgrupp.

Kontakt för Godkänd Bilverkstad hos MRF är Joachim Due-Boje, 08-701 63 38.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.