Skip to main content

Här hittar du Sveriges branschgodkända bilhandlare

Nyhet   •   Feb 15, 2017 17:16 CET

Det förekommer en diskussion om godkännande av bilsäljare/bilhandel. Vi har frågat David Norrbohm, jurist på MRF hur han ser på frågan.

  • Jag har arbetat som jurist i 22 år med bilar och juridik på bl.a. ARN, Försäkringbolag, konsumentorganisationen Motormännen och arbetar idag på MRF (Motorbranschen), vilket sedan mer än 50 år är den enda branschorganisationen som kräver och har godkännande samt kvalitetskrav på bilhandlare. MRF har en mängd krav på handlarna såsom att de skall använda sig av försäljningsvillkor, varudeklaration, garantivillkor vilka alla godkänts och arbetat fram tillsammans med Konsumentverket. Därutöver har alla företag som är medlemmar i MRF en skyldighet att följa ARNs beslut (bland den övriga delen av bilbranschen är det ungefär 70 % som följer ARNs beslut).

    Det är alltså hos MRF du hittar branschgodkända bilhandlare, avslutar David

Fakta

MRF representerar merparten av den auktoriserade nybilshandeln och står för ungefär hälften av den försäljning på ca 400 000 st begagnade bilar som säljs av bilhandeln i Sverige till konsumenter.

Av de ärenden som kom in till ARN 2016 var 17 % ärenden (2 300 st) som handlades på ARNs Motoravdelning. Denna avdelning handlägger köp av nya bilar, begagnade bilar, motorcyklar, mopeder, snöslungor, gräsklippare mm samt reparationer av dessa. http://arn.se/om-arn/statistik/

Av dessa ärenden fick kunden 2015 helt eller delvis rätt i ca 45 % av fallen. När det gäller MRF-handlare i 8 % av fallen. MRF-företagen följde alla ARNs 33 beslut, av de 200 000 beg och 150 000 nya bilar MRF företagen sålde till Sveriges konsumenter.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera