Skip to main content

JO kritiserar Allmänna reklamationsnämndens, ARN, e-postrutiner efter anmälan från MRF-anslutet företag

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2013 10:11 CEST

Allmänna reklamationsnämnden, ARN, är allt för slarvig med sin kommunikation till anmälda näringsidkare. ARN:s rutiner är så pass bristfälliga, rättsosäkra, att de bryter mot förvaltningslagen, enligt Justitieombudsmannens, JO, yttrande.

Bakom JO:s beslut att kraftfullt underkänna ARN:s e-postrutiner, eller snarare den totala avsaknaden av dessa, står en anmälan från Bilhuset/Bilmäklaren i Visby.

 

Det är företagens branschorganisation, Motorbranschens Riksförbund – MRF, som hjälpt dem i arbetet med att klandra Allmänna reklamationsnämnden, ARN.

 

– Det MRF-företag som drabbats av ARN:s slarv får visserligen upprättelse genom JO, men ingen ekonomisk gottgörelse för den skada, badwill, som ARN:s agerande inneburit för dem, förklarar David Norrbohm, förbundsjurist på MRF.

 

Samtidigt vill han rikta stark kritik mot ARN:s bristande administrativa kontrollrutiner, samt konsekvenserna av dem om en näringsidkare drabbas felaktigt.

– De har inte ens bemödat sig med att kontrollera att det är rätt företag, utan enbart gått på de kontaktuppgifter som anmälaren lämnat, vilka var felaktiga, berättar David Norrbohm.

 

En liten bakgrund till ärendet: ARN har valt att kommunicera såväl anmälningar som svar och beslut via e-post istället för per post och via rekommenderat brev vid uteblivit svar från den anmälda näringsidkaren. Enligt ARN är det både snabbare och enklare med e-post samt helt i linje med deras förenklade arbete som ”e-myndighet”.

Men det finns ett stort problem – uppgiven e-postadress och dess riktiga giltighet hos mottagaren, d v s går e-posten verkligen fram och till rätt person/företag?

 

Så var fallet med Bilmäklarna i Visby som inte bara fälldes, utan ARN valde även att hänga ut moderbolaget, Bilhuset, i sitt beslut. Det blev Bilhuset/Bilmäklarna som omfattades av beslutet.

– ARN har noll koll, menar en lätt uppgiven Lasse Karlbom, vd och ägare av företagen, om fällningen i ARN med tillhörande negativa publicitet som dessutom finns kvar i den digitala världen även i framtiden.

– På en liten ort där alla känner varandra drabbas man extra hårt, tillägger han.

– Vi var även på väg att hamna på Råd & Röns svarta lista, men de har bättre rutiner än ARN – de skickar brev innan de sätter upp ett företag på listan, så det gick att stoppa …

 

I sitt svar till JO urskuldar sig ARN att deras beslut enbart är rekommendationer, men det spelar ingen roll för ett MRF-företag som i och med sitt medlemskap förbinder sig att följa ARN:s rekommendationer. Annars utesluts det ur branschorganisationen för bilhandelsföretag och verkstäder.

 

– Kundtrygghet är A och O för MRF:s medlemsföretag, förklarar David Norrbohm.

 

I sitt yttrande konstaterar JO att ARN:s bristande handläggnings- och säkerhetsrutiner har orsakat Bilmäklarna en rättsförlust samt ekonomisk skada. JO konstaterar också att rutinerna är så pass bristfälliga att de bryter mot förvaltningslagen, inte når upp till nivån att vara rättssäkra.

På Bilmäklarna funderar Lasse Karlbom om hur man kan driva ärendet vidare. Justitiekanslern, JK, är nästa instans eftersom ARN:s brister kan ses som systemfel hos en myndighet.

– Jag har förberett ett skadeståndsanspråk, avslutar han.

Bilagt PDF- dokument - JO:s yttrande

Motorbranschens Riksförbund, MRF, är branschorganisationen för seriösa och professionella bilåterförsäljare och bilverkstäder. Vi har ca 1200 medlemsföretag i Sverige, vilka omsätter över 100 miljarder kr/år.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy