Skip to main content

Minskad mobilitet är inte lösningen

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2016 11:56 CEST

MRF har idag svarat på miljömålsberedningens delbetänkande. Betänkandet sätter upp ett mål om att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045 och att transportsektorn ska minska sina CO2-utsläpp med 70 % till 2030 (jämfört med 2010).

 • Utredningen har gått en omvänd väg, först har man satt upp målen och sedan har man lagt en massa ”detaljförslag” på åtgärder för att nå dessa mål. En av åtgärderna för att uppnå 2030-målet kan komma att bli minskade transporter för såväl näringsliv som för den enskilde – detta är helt fel väg att gå.
 • Vi har också som mål att transporterna ska vara fossilfria, säger Tommy Letzén, vd på MRF. Vad vi däremot inte kan acceptera är målet om en 70 % reduktion för transportsektorn till 2030.
 • Vi är övertygade om att vi kan nå målet 2045 genom teknikutveckling, energieffektivisering och biodrivmedel.Branschen är redo och har dom tekniska förutsättningarna det visar bl.a. minskningen på 35 % av CO2 utsläpp från nya bilar dom senaste 10 åren. För att detta ska lyckas så måste de styrmedel vi tar till vara generella och harmoniserade med Europa och resten av världen. Vi kan inte ta på oss ”tagelskjortan” här i Sverige genom att på olika sätt förhindra mobiliteten – då kommer vi bara att ohjälpligt hamna på efterkälken. Vi måste istället se till vi får fram klimatneutrala bränslen i de volymer som vår efterfrågan på mobilitet kräver, avslutar Tommy Letzén.

  Sammanfattning av MRFs remissvar

 • MRF ställer sig bakom utredningens mål om att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser 2045. Detta förutsätter dock höjda ambitioner i EU:s utsläppshandelssystem.
 • MRF avisar det s.k. 2030-målet som innebär att transportsektorns utsläpp ska minska med 70 % jämfört med 2010 till år 2030
 • MRF förordar generella åtgärder i stället för detaljstyrning och anser att transporter bör ingå i utsläppshandelssystemet.
 • MRF anser att vi kan uppnå en koldioxidneutral fordonsflotta genom teknikutveckling
 • MRF anser att vi måste få fram klimatneutrala bränslen i de volymer som vår efterfrågan på mobilitet kräver.
 • MRF anser att vi inte ska ha nationella särlösningar utan våra åtgärder måste harmoniseras med i vart fall EU

Motorbranschens Riksförbund, MRF, är branschorganisationen för seriösa och professionella bilåterförsäljare och bilverkstäder. Vi har 980 huvudföretag och 543 filialer som medlemmar, vilka omsätter omkring 120 miljarder kronor och sysselsatte cirka 40 000 personer.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy