Skip to main content

Rör inte 3:12-reglerna!

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2017 16:56 CET

Orolig över regeringens näringspolitik, Tommy Letzén, vd MRF.

MRF ser med oro på de av regeringen föreslagna förändringarna av de så kallade 3:12-reglerna för fåmansbolag och andra småföretagare (SME).

Att förändra dem, försämra dem, kan hämma viljan att investera och att skapa nya arbetstillfällen bland små och entreprenörsdrivna företag i bilbranschen, menar MRF.

– MRFs ståndpunkt är tydlig – vi vill inte se några förändringar av de nuvarande reglerna för skatt på arbete och kapital, utdelning, för småföretagare. Vår bransch, och framför allt den jobbskapande servicemarknaden, domineras av små och medelstora företag där företagarna gör stora personliga insatser för att utveckla sina affärsrörelser, säger MRFs vd Tommy Letzén.

– Många av företagen på landsbygden svarar dessutom för livsnödvändig samhällsservice, varför regeringens förslag måste ses som både djupt olyckligt och tillväxthämmande, fortsätter Letzén.

Från MRFs sida efterlyses en mer småföretagarvänlig näringspolitik som dessutom är långsiktig, tryggar sysselsättning och därmed skatteinkomster framöver.

– Det är i SME-företagen som jobben skapas, det är också dagens SME-företag som är morgondagens storföretag, påpekar Tommy Letzén.

Enligt Letzén är regeringsförslaget det andra under mandatperioden som har negativa effekter för tillväxt och jobbskapande inom bilbranschen.

– Ett av de första förslagen från regeringen var att ta bort den reducerade arbetsgivaravgiften för ungdomar under 25 år. Förmodligen innebar slopandet att många mindre bilhandels- och verkstadsföretag inte minst på mindre orter valde att inte nyrekrytera, säger Tommy Letzén.

Motorbranschens Riksförbund, MRF, är branschorganisationen för seriösa och professionella bilåterförsäljare och bilverkstäder. Vi har 980 huvudföretag och 543 filialer som medlemmar, vilka omsätter omkring 120 miljarder kronor och sysselsatte cirka 40 000 personer.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera