Skip to main content

Stark motorbransch driver på den svenska konjunkturen

Pressmeddelande   •   Jan 03, 2017 13:13 CET

Ett rekordbra bilår med många möjligheter, men motorbranschen står inför en rad utmaningar. Framför allt kommer de från politiskt håll. Det menar bilhandels- och bilverkstadsorganisationen MRF som summerar bilåret.

2016 blev ett rekordår för svensk bilhandel.372 000 personbilar, 52 000 transportbilar och 5 900 tunga fordon samt 400 000 begagnade fordon nådde sina nya ägare genom svensk bilhandel. Bilparken ökade med mer än 100 000 fordon i takt med att mobilitetskraven - att få ihop livspusslet - ökar och att befolkningen ökat.

Med mer än 100 000 fler fordon att serva och en ökad komplexitet vid skadereparationer har även verkstadssidan haft ett starkt år.

Från branschorganisationen MRF sammanfattas 2016 som ett gott och nödvändigt ekonomiskt bra bilår både för bilhandlare och verkstäder, men det finns även en rad utmaningar.

Bilbranschen påverkas av vilka förutsättningar den ges, menar Tommy Letzén, vd för MRF. Utöver en stark konjunktur är de politiska beslut, regler och lagar som styr bilismen och vägtransporternas villkor i samhället. Osäkerheten runt framtidens spelregler är stor vad gäller bil- och drivmedelsskatter, nya utsläpps- och förbrukningsnormer, bonus-malus-system, miljöbils- och skrotningspremier, regler för förmånsbilar, 74 ton för lastbil, efterlevnad av cabotageregler.

– Begränsar, höjer eller förändrar man dem, slår det direkt mot mobiliteten och bilägarna och indirekt mot både bilhandlare och verkstäder, säger Tommy Letzén. Det finns ett starkt samband i paradoxen hög mobilitet och ökad tillväxt fortsätter Tommy.

En annan utmaning för motorbranschen är nyrekrytering av i första hand mekaniker/tekniker. Enligt en branschrapport är behovet drygt 5 500 nya medarbetare under de närmaste åren.

– Branschen har intensifierat samarbetet med gymnasieskolans fordonsprogram. Samtidigt söker vi i samarbete med myndigheter efter personer med fordonsteknisk bakgrund bland nyanlända som vi kan erbjuda jobb och därmed en snabbare integration i samhället, berättar Tommy Letzén.

– Branschen fortsätter vara en viktig och stor lokal arbetsgivare samtidigt som vi underlättar mobilitet och därmed tillväxt för Sverige, tillägger Tommy Letzén, vd för MRF.

Så här sammanfattar MRF det gångna året inom fyra huvudområden Marknad, Struktur, Kompetens, Politik:

Marknad

Bra år för både nytt och begagnat samtidigt, detta för andra året i rad, lönsamhet på nödvändigt stigande nivåer.

Privatleasing har tagit > 30 % av privatmarknaden för nya personbilar, restvärdesrisker hos bilhandeln kommer att vara framtida fokusområden

Plastreparationer allt större arbetsområde, i takt med nya material och att jaga fordonsvikt, viktigt för ägarens totalkostnad, TCO

Längre garantiåtaganden gör att garantiersättningarna från generalagenter/verkstadskedjor blir allt viktigare för verkstäder

Struktur

Konsolidering av verksamheter inom såväl bilhandel som verkstad, synergier och generationsskiften och dessutom nya aktörer via riskkapitalbolag samt internationella koncerner.

Vissa generalagenter skärper kraven på sina auktoriserade nät i syfte att möta ny teknik men också säkra fabriksintressen och egen försäljning

Försäkringsbolagens styrning av verkstäder och konsumenter allt kraftigare

Kompetens

Initiativ för att höja branschens anseenden med kvalitetsprojekten Godkänd bilverkstad respektive Riktlinjer för Skadeverkstad rullar vidare.

Fortsatta stora investeringsbehov i kompetens, teknik och utrustning för att möta ny teknik

Rekrytering till branschen en fokusfråga med bland annat satsningar på motorbranschcollege och tillvaratagande av kompetens bland nyanlända.

Satsning på ett helt nytt läromedel via läsplatta – ”Tech Academy”, framtaget för Sverige på initiativ från MRF och MAF

Politik

Tillgången till information från bilen, telematik, och dess nyttjande en ödesfråga som har stort fokus i hela EU

Osäkert parlamentariskt läge i Sverige skapar stor osäkerhet kring lagar och regler, branschen behöver långsiktiga regler inte ”snuttifiering”

Bil- och mobilitetsfientlig regering där S tvingas till ogenomtänkta eftergifter för att bibehålla regeringssamarbetet med Mp. Branschen har dom tekniska lösningarna för att möta framtidens miljö/klimatkrav. Bilismen är redan idag kraftigt överbeskattad vilket regeringen visat i sina egna utredningar. I detta läge har regeringen inte klart för sig hur man ska kompensera det stora skattebortfall som blir vid övergången till ny teknik – detta är ett hinder för miljö- och säkerhetsutvecklingen.

Motorbranschens Riksförbund, MRF, är branschorganisationen för seriösa och professionella bilåterförsäljare och bilverkstäder. Vi har 980 huvudföretag och 543 filialer som medlemmar, vilka omsätter omkring 130 miljarder kronor och sysselsatte cirka 40 000 personer.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy