MSB stödjer Kustbevakningens insats i Medelhavet med sjukvårdspersonal

Nyheter   •   Maj 19, 2017 16:01 CEST

MSB ska under sommaren stödja Kustbevakningens insats ”Operation Triton” i Medelhavet med sjukvårdspersonal ombord Kustbevakningens fartyg KBV 002 Triton. Insatsen ska genom EU:s Frontex bistå Italien med övervakning av EU:s yttre gräns, och att rädda liv till sjöss.

MSB kommer under juni, juli och augusti att stödja med läkare och sjuksköterskor i sju rotationer som även har viss materiel med sig. Personalen ska säkerställa medicinskt omhändertagande av de flyktingar i sjönöd som räddas av det svenska Kombinationsfartyget KBV 002 Triton.

− MSB:s insatspersonal ska finnas till hands för att säkerställa medicinskt omhändertagande av flyktingar i sjönöd ombord på Kustbevakningens fartyg KBV 002 Triton. Människorna som räddas är ofta i dåligt skick, med skador såsom skottskador, benbrott och brännsår. Även uttorkning och undernäring förekommer. Ett särskilt fokus kommer också vara på utsatta grupper, såsom barn och gravida kvinnor, säger Fredrik Djurklou, projektledare på MSB.

Socialstyrelsens bedömning av behov och kompetensprofiler ligger till grund för planeringen av MSB:s del i insatsen.

Polisen deltar också i insatsen och ansvarar för säkerheten ombord.

Läs mer om insatsen på Kustbevakningens webbplats

Fakta om Frontex
Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, Frontex hjälper EU-länderna och Schengenassocierade länder att skydda sina yttre gränser och bidrar till enhetliga gränskontroller inom EU. Byrån underlättar samarbetet mellan EU-ländernas gränsmyndigheter och erbjuder tekniskt stöd och sakkunskap.

De senaste åren har antalet migranter och flyktingar som vill resa in i EU ökat enormt. Länderna vid EU:s yttre gräns ansvarar själva för gränskontrollerna, men Frontex kan hjälpa de EU-länder som tar emot många migranter och flyktingar.

Frontex kan bistå med utrustning (t.ex. flygplan och båtar) och specialutbildad gränspersonal.

Frontex samordnar insatser både till sjöss till exempel i Grekland, Italien och Spanien och vid de yttre landgränserna, bland annat i Bulgarien, Rumänien, Polen och Slovakien. Man har också personal på många internationella flygplatser i Europa.

MSB ska under sommaren stödja Kustbevakningens insats ”Operation Triton” i Medelhavet med sjukvårdspersonal ombord Kustbevakningens fartyg KBV 002 Triton. Insatsen ska genom EU:s Frontex bistå Italien med övervakning av EU:s yttre gräns, och att rädda liv till sjöss.

Läs vidare »

Nationella samordningen av volontärer vid skogsbränderna avslutas

Pressmeddelanden   •   Aug 17, 2018 10:00 CEST

Efter dialog mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Svenska Röda Korset inleddes den 19 juli en nationell insats för att stödja räddningsarbetet med anledning av de många stora skogsbränderna i Sverige. Röda Korset har bland annat samordnat de volontärer som behövts i anslutning till räddningsinsatserna och har bistått i att få fram förnödenheter till räddningsarbetare och frivilliga. Eftersom brandläget har förbättrats avslutas nu insatsen.

– I sommar har vi sett utmärkta prov på samverkan. Alla har gjort sitt yttersta för att lösa utmaningar tillsammans, från kommunal räddningstjänst upp till EU-nivå. I det arbetet har Röda Korset gjort en stor insats med att koordinera stödet från frivilliga och göra det möjligt att engagera sig, säger Anna Nyman, chef för MSB:s samordningsenhet.

Totalt har 6120 anmälningar från spontanfrivilliga kommit in till Röda Korset under perioden 19 juli till 16 augusti. På förfrågan från räddningstjänst och kommuner i fem län har 54 listor med sammanlagt 888 namn på frivilliga distribuerats. I Ljusdals kommun har uppskattningsvis 300 personer engagerat sig som frivilliga. Under branden vid Möckelsjöberget utanför Härnösand anmälde sig cirka 150 personer som frivilliga på ett dygn efter att förfrågan kommit från räddningstjänsten om hjälp i eftersläckningsarbetet.

– Sommarens bränder visar verkligen på vikten av frivilliga i svensk krisberedskap. Jag är otroligt imponerad av uthålligheten hos räddningstjänsten och tagen av engagemanget hos frivilliga och företag som ofta sett till att ”vardagen” fungerat genom att till exempel lösa vatten, mat och sängplats åt räddningspersonalen där det behövts. Röda Korset har lång erfarenhet av att agera i kris, såväl internationellt som i Sverige. Vi har en målsättning att år 2025 ha 20 000 volontärer som är redo att agera i händelse av en samhällskris, säger Ylva Johnsson Strömberg, krisberedskapschef på Svenska Röda Korset.

Samhället är beroende av att såväl offentliga som andra aktörer bidrar till svensk krishanteringsförmåga och av ett aktivt deltagande från civilsamhället. Röda Korset har en stödjande roll till svenska staten i kris eller krig. MSB och Röda Korset kommer under hösten att ha en fortsatt dialog kring hur Röda Korset kan stödja svenska myndigheter vid en samhällskris.

Kontakt
MSB:s presstjänst
E-post: kommunikation@msb.se
Telefon: 070 - 321 88 74

Röda Korsets presstjänst
E-post: press@redcross.se

Telefon: 08-452 48 20

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Läs vidare »

Varning för extremt höga brandriskvärden i södra och mellersta Sverige

Pressmeddelanden   •   Aug 03, 2018 10:20 CEST

​I helgen råder extremt höga brandriskvärden i södra och mellersta Sverige, ungefär från en linje söder om Karlstad, Örebro och Stockholm. Läget är extremt allvarligt och brandriskvärdet är bland det högst uppmätta i Sverige.

Ändrade rekommendationer om eldningsförbud

Pressmeddelanden   •   Jul 30, 2018 16:58 CEST

MSB har under dagen omprövat rekommendationen till kommuner och länsstyrelser om ett skärpt eldningsförbud som meddelades den 25 juli. Enligt en tidigare bedömning skulle det skärpta förbudet gälla till och med den 1 augusti.

På grund av den nuvarande brandriskprognosen, som visar på stora lokala och regionala variationer, återtar nu MSB denna rekommendation.

Det är viktigt att allmänheten fortsatt håller sig informerad om eldningsförbud och brandrisken där man befinner sig.

Framöver kommer brandriskvärdena fluktuera kraftigt både över tid och geografi. Osäkerheter föreligger kring prognosernas utfall då eventuellt regn kommer falla lokalt.

– Brandriskprognosen skiljer sig stort över landet och gemene man måste även fortsättningsvis iaktta stor försiktighet. Det är viktigt att allmänheten tar del av den senaste lokala och regionala informationen via kommunens eller länsstyrelsens websida. Hänvisning kan även hittas på krisinformation.se, säger Britta Ramberg, operativ chef på MSB.

Då djupare markskikt är kraftigt uttorkade föreligger fortfarande risker för omfattande mark- och skogsbränder. Även om det kommer regn så kommer skog och mark snabbt att kunna torka upp vid uppehållsväder och brandriskerna återigen snabbt stiga till mycket höga värden.

– Med tanke på att brandrisknivåerna snabbt kan stiga igen så är det viktigt att ha beredskap för att snabbt skärpa eldningsförbuden vid behov, avslutar Britta Ramberg.

Kontakt: 

MSB:s presstjänst
E-post: kommunikation@msb.se
Telefon: 070 - 321 88 74

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Läs vidare »

Pressinbjudan: MSB bjuder in till pressträff om skogsbränderna 30 juli

Pressmeddelanden   •   Jul 29, 2018 16:42 CEST

Mikael Tofvesson, biträdande chef för MSB:s operativa avdelning, ger en aktuell lägesbild av hur arbetet med skogsbränderna fortgår, vilka resurser MSB ger stöd med, var de befinner sig och var de behöver sättas in.

Tid: Måndagen den 30 juli, kl. 10.00, kom gärna till MSB 15 minuter innan pressträffen startar.
Plats: MSB, Fleminggatan 14, plan 8
Anmälan: Anmälan om deltagande ska ske senast kl. 09.00 via e-post till kommunikation@msb.se. Ange namn och redaktion. Presslegitimation krävs.

Räddningstjänster och myndigheter, frivilliga och den civila sektorn gör ett omfattande arbete med att hantera de skogsbränder som härjar. MSB stödjer insatserna i form av resurser och samordning. Så länge behov finns kommer MSB att hålla en daglig pressträff för att ge det samlade läget och vilka resurser som används i de stora bränderna som pågår i Sverige.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Läs vidare »

Pressinbjudan: MSB bjuder in till pressträff om skogsbränderna 29 juli

Pressmeddelanden   •   Jul 28, 2018 14:35 CEST

Mikael Tofvesson, biträdande chef för MSB:s operativa avdelning, ger en aktuell lägesbild av hur arbetet med skogsbränderna fortgår, vilka resurser MSB ger stöd med, var de befinner sig och var de behöver sättas in.

Tid: Söndagen den 29 juli, kl. 10.00, kom gärna till MSB 15 minuter innan pressträffen startar.
Plats: MSB, Fleminggatan 14, plan 8
Anmälan: Anmälan om deltagande ska ske senast kl. 09.00 via e-post till kommunikation@msb.se. Ange namn och redaktion. Presslegitimation krävs.

Räddningstjänster och myndigheter, frivilliga och den civila sektorn gör ett omfattande arbete med att hantera de skogsbränder som härjar. MSB stödjer insatserna i form av resurser och samordning. Så länge behov finns kommer MSB att hålla en daglig pressträff för att ge det samlade läget och vilka resurser som används i de stora bränderna som pågår i Sverige.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Läs vidare »

Pressinbjudan: MSB bjuder in till pressträff om skogsbränderna 28 juli

Pressmeddelanden   •   Jul 27, 2018 16:48 CEST

Mikael Tofvesson, biträdande chef för MSB:s operativa avdelning, ger en aktuell lägesbild av hur arbetet med skogsbränderna fortgår, vilka resurser MSB ger stöd med, var de befinner sig och var de behöver sättas in.

Tid: Lördagen den 28 juli, kl. 10.00, kom gärna till MSB 15 minuter innan pressträffen startar.
Plats: MSB, Fleminggatan 14, plan 8
Anmälan: Anmälan om deltagande ska ske senast kl. 09.00 via e-post till kommunikation@msb.se. Ange namn och redaktion. Presslegitimation krävs.

Räddningstjänster och myndigheter, frivilliga och den civila sektorn gör ett omfattande arbete med att hantera de skogsbränder som härjar. MSB stödjer insatserna i form av resurser och samordning. Så länge behov finns kommer MSB att hålla en daglig pressträff för att ge det samlade läget och vilka resurser som används i de stora bränderna som pågår i Sverige.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Läs vidare »

Pressinbjudan: MSB bjuder in till pressträff om skogsbränderna 27 juli

Pressmeddelanden   •   Jul 26, 2018 16:55 CEST

Anneli Bergholm Söder, chef för MSB:s operativa avdelning, ger en aktuell lägesbild av hur arbetet med skogsbränderna fortgår, vilka resurser MSB ger stöd med, var de befinner sig och var de behöver sättas in.

Tid: Fredagen den 27 juli, kl. 10.00, kom gärna till MSB 15 minuter innan pressträffen startar.
Plats: MSB, Fleminggatan 14, plan 8
Anmälan: Anmäl deltagande senast kl. 09.00 via e-post till kommunikation@msb.se. Ange namn och redaktion. Presslegitimation krävs.

Räddningstjänster och myndigheter, frivilliga och den civila sektorn gör ett omfattande arbete med att hantera de skogsbränder som härjar. MSB stödjer insatserna i form av resurser och samordning. Så länge behov finns kommer MSB att hålla en daglig pressträff för att ge det samlade läget och vilka resurser som används i de stora bränderna som pågår i Sverige.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Läs vidare »

Pressinbjudan: MSB bjuder in till pressträff om skogsbränderna 26/7

Pressmeddelanden   •   Jul 25, 2018 16:51 CEST

Anneli Bergholm Söder, chef för MSB:s operativa avdelning, ger en aktuell lägesbild av hur arbetet med skogsbränderna fortgår, vilka resurser MSB ger stöd med, var de befinner sig och var de behöver sättas in.

Tid: Torsdag den 26 juli, kl. 10.00, kom gärna till MSB 15 minuter innan pressträffen startar.
Plats: MSB, Fleminggatan 14, plan 8
Anmälan: Anmäl deltagande senast kl. 09.00 via e-post till kommunikation@msb.se. Ange namn och redaktion. Presslegitimation krävs.

Räddningstjänster och myndigheter, frivilliga och den civila sektorn gör ett omfattande arbete med att hantera de skogsbränder som härjar. MSB stödjer insatserna i form av resurser och samordning. Så länge behov finns kommer MSB att hålla en daglig pressträff för att ge det samlade läget och vilka resurser som används i de stora bränderna som pågår i Sverige.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Läs vidare »

MSB uppmanar länsstyrelser och kommuner att skärpa eldningsförbud

Pressmeddelanden   •   Jul 25, 2018 10:03 CEST

Med anledning av den extrema brandrisk som råder i stora delar av landet uppmanar MSB berörda kommuner och länsstyrelser att skärpa redan gällande eldningsförbud till att inkludera alla platser, inklusive egen tomt.

Det är länsstyrelser och kommuner som har ansvar att informera om förbud helt eller delvis mot eldning utomhus samt om liknande förebyggande åtgärder mot brand. Lokala förhållanden kan motivera variationer av eldningsförbudet, men MSB rekommenderar att eldningsförbuden hålls så skarpa som möjligt tills läget förändras. Förbudet bör inkludera alla typer av grillar, campingkök och annan öppen låga utomhus.

MSB uppmanar även aktörerna att tillgängliggöra informationen på flera språk.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Med anledning av den extrema brandrisk som råder i stora delar av landet uppmanar MSB kommuner och länsstyrelser att skärpa redan gällande eldningsförbud till att inkludera alla platser, inklusive egen tomt.

Läs vidare »

Bilder & Videor , 1 video

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade. Myndigheten har