Media no image

MSB stödjer Kustbevakningens insats i Medelhavet med sjukvårdspersonal

Nyheter   •   Maj 19, 2017 16:01 CEST

MSB ska under sommaren stödja Kustbevakningens insats ”Operation Triton” i Medelhavet med sjukvårdspersonal ombord Kustbevakningens fartyg KBV 002 Triton. Insatsen ska genom EU:s Frontex bistå Italien med övervakning av EU:s yttre gräns, och att rädda liv till sjöss.

MSB kommer under juni, juli och augusti att stödja med läkare och sjuksköterskor i sju rotationer som även har viss materiel med sig. Personalen ska säkerställa medicinskt omhändertagande av de flyktingar i sjönöd som räddas av det svenska Kombinationsfartyget KBV 002 Triton.

− MSB:s insatspersonal ska finnas till hands för att säkerställa medicinskt omhändertagande av flyktingar i sjönöd ombord på Kustbevakningens fartyg KBV 002 Triton. Människorna som räddas är ofta i dåligt skick, med skador såsom skottskador, benbrott och brännsår. Även uttorkning och undernäring förekommer. Ett särskilt fokus kommer också vara på utsatta grupper, såsom barn och gravida kvinnor, säger Fredrik Djurklou, projektledare på MSB.

Socialstyrelsens bedömning av behov och kompetensprofiler ligger till grund för planeringen av MSB:s del i insatsen.

Polisen deltar också i insatsen och ansvarar för säkerheten ombord.

Läs mer om insatsen på Kustbevakningens webbplats

Fakta om Frontex
Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, Frontex hjälper EU-länderna och Schengenassocierade länder att skydda sina yttre gränser och bidrar till enhetliga gränskontroller inom EU. Byrån underlättar samarbetet mellan EU-ländernas gränsmyndigheter och erbjuder tekniskt stöd och sakkunskap.

De senaste åren har antalet migranter och flyktingar som vill resa in i EU ökat enormt. Länderna vid EU:s yttre gräns ansvarar själva för gränskontrollerna, men Frontex kan hjälpa de EU-länder som tar emot många migranter och flyktingar.

Frontex kan bistå med utrustning (t.ex. flygplan och båtar) och specialutbildad gränspersonal.

Frontex samordnar insatser både till sjöss till exempel i Grekland, Italien och Spanien och vid de yttre landgränserna, bland annat i Bulgarien, Rumänien, Polen och Slovakien. Man har också personal på många internationella flygplatser i Europa.

MSB ska under sommaren stödja Kustbevakningens insats ”Operation Triton” i Medelhavet med sjukvårdspersonal ombord Kustbevakningens fartyg KBV 002 Triton. Insatsen ska genom EU:s Frontex bistå Italien med övervakning av EU:s yttre gräns, och att rädda liv till sjöss.

Läs vidare »
Th9q5ztrkydlblymnbwl

De flesta 18-åringar underskattar behovet av att förbereda sig inför en kris

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2017 08:00 CET

I en ny undersökning från MSB svarar nio av tio 18-åringar att de anser att de bör ta ansvar för sig själva och sina anhöriga vid en kris. Trots detta visar undersökningen att många ungdomar inte är förberedda på en kris. Måndag 27 maj skickar MSB, Försvarsmakten och Rekryteringsmyndigheten ut ett brev till alla 18-åringar för att informera om hur viktigt det är att tänka igenom sin hemberedskap.

Media no image

Sverige och Finland ska koppla ihop sina nationella radiokommunikationssystem Rakel och Virve

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2017 09:21 CEST

Idag den 18 maj skriver MSB och finska Erillosverkot ett avtal om att koppla samman de båda ländernas nationella radiokommunikationssystem för samhällsviktig verksamhet. En liknande sammankoppling har redan genomförts mellan Rakel och norska Nödnett. En sammankoppling mellan de norska och finska systemen pågår.

Sammankopplingen möjliggör effektiv kommunikation över landsgränsen för ambulans, räddningstjänst, polis, tull och andra samhällsviktiga aktörer.

− Det här är ett konkret sätt att visa hur vi samarbetar i de nordiska länderna för att stärka den gemensamma förmågan att hantera och förebygga olyckor, allvarliga händelser och kriser, säger Anita Galin, projektledare för sammankopplingen på MSB.

− Sammankopplingen skapar inte bara tekniska förutsättningar för gränsöverskridande samverkan utan det handlar mycket om att utveckla metoder, rutiner och gemensamma riktlinjer, säger hon.

− I framtiden hoppas vi kunna ta detta ännu längre och möjliggöra trepartssamtal mellan Sverige, Norge och Finland, säger Anita Galin.

Signeringen av avtalet sker under den stora internationella konferensen Critical Communications World i Hong Kong den 17-18 maj 2017 där representanter från MSB och finska Erillosverkot finns på plats. Planering och viss tekniskt arbete kommer att påbörjas i år, sammankopplingen planeras till 2018.

Fakta
Sammankopplingen mellan Rakel och Virve ska göra det möjligt för svenska Rakelanvändare att använda sina egna radioterminaler i Finland och för finska Virveanvändare att använda sina i Sverige. Användaren har även tillgång till vanliga funktioner så som individsamtal, textmeddelande (SDS), statusmeddelanden och nödsamtal. Det kommer att vara möjligt att använda samma så kallade ”talgrupper” i båda länderna. En talgrupp är en fördefinierad grupp för gruppsamtal, där alla i en talgrupp hör samtidigt den trafik som sänds, oavsett i vilket land de befinner sig.

Mer om Rakel

Kontakt
MSB:s presstjänst, 070-321 88 74, kommunikation@msb.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Idag den 18 maj skriver MSB och finska Erillosverkot ett avtal om att koppla samman de båda ländernas nationella radiokommunikationssystem för samhällsviktig verksamhet. En liknande sammankoppling har redan genomförts mellan Rakel och norska Nödnett. En sammankoppling mellan de norska och finska systemen pågår.

Läs vidare »
Lkokcruddqs52iau9v5o

Krisberedskapsveckan 2017 – aktiviteter i hela landet för ökad beredskap hos hushållen

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2017 07:30 CEST

För att öka människors beredskap inför samhällskriser arrangerar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillsammans med kommunerna den första Krisberedskapsveckan i Sverige 8-14 maj. Runt om i landet genomförs en mängd olika kampanjaktiviteter.

Media no image

Pressinbjudan: Modex Exercise 4 – Omfattande EU-övning vid MSB i Revinge 24-27 april

Pressmeddelanden   •   Apr 21, 2017 14:07 CEST

Media bjuds härmed in för att tisdagen den 25 april kl. 13.00 observera den europeiska övningen Modex Exercise 4, som genomförs på MSB Revinge. MSB är värd för övningen och bakom övningen står företaget Falck som på uppdrag av EU organiserar och genomför övningar inom projektet Modex.

Syftet med Modex är att genom regelbundna övningar upprätthålla förmågan till väl genomförda räddningsinsatser hos europeiska räddningsteam.

MSB är värd för övningen och är med och koordinerar. Under övningen samarbetar MSB bland annat med Tullverket, Polisen, Försvarsmakten P7, räddningstjänsten och flera andra aktörer. Under övningen tillhandahåller MSB övningsområde, en ledningscentral samt kost och logi för övningsledarna.

− MODEX är en stor och prestigefull övning och inom EU är den av stor betydelse i arbetet inom civilskyddsmekanismen. Det kommer mycket besökare till Revinge under övningen för att observera och certifiera räddningsteam. Övningen är också uppmärksammad av media. 10 journalister från flera olika EU-nationer kommer att vara med och observera hela övningen, säger Lena Gartmark som är verksamhetschef vid MSB i Revinge.

− MSB och personalen på Revinge är mycket glada och stolta över att ha fått förtroendet att arrangera den här övningen. Det kommer att vara stor aktivitet på MSB:s område med ett antal fältsjukhus, mobila laboratorier, en mängd skadade sårmarkörer och andra inblandade statister, säger Lena Gartmark.

− MSB kommer med stor sannolikhet att lära oss mycket av övningen och får därmed goda chanser att bli ännu bättre på att koordinera stora övningar och i förlängningen riktiga insatser, säger Lena Gartmark.

Följande moduler ingår i övningen:
En avancerad medicinsk mottagning
Ett fältsjukhus
Ett mobilt laboratorium
Ett team för teknisk hjälp och support
Ett team för europeiskt civilt skydd

Inbjudan
Media bjuds in till MSB:s verksamhetsställe i Revinge för att observera övningen.

Tid: 25 april, kl. 13.00
Plats: MSB Revinge, Södra Sandby
GPS koordinater: N 55º 43.500 E 013º 27.961
Karta: https://goo.gl/maps/xcWGK2eFTdy
Samling i receptionen i MSB Revinges huvudbyggnad.

Anmälan
Senast den 24 april kl. 16.00 Andreas Nilsson, kommunikatör
E-post: andreas.c.nilsson@msb.se
Telefon: 076-788 88 16

Kontakt
Andreas Nilsson, 076-788 88 16, andreas.c.nilsson@msb.se eller MSB:s presstjänst, 070-321 88 74, kommunikation@msb.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Media bjuds härmed in för att tisdagen den 25 april kl. 13.00 observera den europeiska övningen Modex Exercise 4, som genomförs på MSB Revinge. MSB är värd för övningen och bakom övningen står företaget Falck som på uppdrag av EU organiserar och genomför övningar inom projektet Modex.

Läs vidare »
Media no image

Bekräftad information om händelserna i Stockholm finns på Krisinformation.se

Pressmeddelanden   •   Apr 07, 2017 20:13 CEST

Krisinformation.se förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga till allmänheten före, under och efter en stor händelse eller kris. I Krisinformations olika kanaler får du aktuell information från Polisen, Säpo, Stockholms Stad, Trafikverket och andra aktörer som hanterar händelserna i Stockholm.

Till Krisinformation.se

Krisinformation på Twitter

Krisinformation på Facebook

Tips för att motverka ryktesspridning

I en händelse behöver man vara källkritisk. Det innebär att värdera den information man får och att tänka efter innan man delar den. Det är en god regel att i möjligaste mån alltid söka upp ursprungskällan.

MSB:s tips om källkritik

Krisinformation.se drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Informationen är bekräftad av myndigheter och övriga ansvariga.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Krisinformation.se förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga till allmänheten före, under och efter en stor händelse eller kris. I Krisinformations olika kanaler får du aktuell information från Polisen, Säpo, Stockholms Stad, Trafikverket och andra aktörer som hanterar händelserna i Stockholm.

Läs vidare »
Media no image

Ny MSB-rapport om hot, risker och sårbarheter i mediebranschen

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2017 13:00 CET

Det svenska medielandskapet har genomgått omfattande förändringar de senaste åren. Medierna möter en komplex hot- och riskbild, vilket tillsammans med det försämrade säkerhetspolitiska läget, medför att mediebolagens krisberedskap behöver stärkas. På samhällsnivå innebär utvecklingen utmaningar för demokratin och krisberedskapen, och för att möta dem kan satsningar behövas framöver.

— Mediernas självständiga rapportering och möjligheter att ostört förmedla nyheter är centrala beståndsdelar i vår demokrati och viktiga för samhällets funktionalitet. Om medierna drabbas av avbrott eller på annat sätt påverkas vid en större samhällskris riskerar det få allvarliga konsekvenser för människors liv och hälsa, säger Nils Svartz, tillförordnad generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

MSB bevakar utvecklingen inom medieområdet utifrån ett beredskapsperspektiv. För fem år sedan analyserade myndigheten hot, risker och sårbarheter i rapporten Mediebranschen 2011. Nu släpps Mediebranschen 2016 – hot, risker och sårbarheter i nära anslutning till årsdagen av 2016 års överbelastningsattacker mot flera svenska mediehus.

Medierna är samhällsviktiga som förmedlare av nyheter, samhällsgranskande journalistik och viktig samhällsinformation. Medierna utgör dessutom en central del i den kedja av system som förmedlar varningar och viktiga meddelanden från myndigheter till allmänheten under tider av kris, katastrofer och ytterst krig.

Riskerna och hoten mot medier – och det svenska samhället

— Mediernas verksamhet bedrivs i mycket stor utsträckning i digitala miljöer och utvecklas i takt med digitaliseringen. De kan därför störas genom allt ifrån driftfel till cyberattacker, och det gör medierna sårbara, säger Richard Oehme, chef för Verksamheten för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet vid MSB.

MSB har analyserat ett brett spektrum av risker och sårbarheter, för mediebolagen och på samhällsnivå.

Myndigheten har funnit att hot och trakasserier, skador på egendom och informationssäkerhetsrisker utgör de allvarligaste delarna i riskbilden för mediebolagen. Parallellt har det försämrade säkerhetspolitiska läget skapat ytterligare behov av att mediebolagen stärker sitt arbete med säkerhet och beredskap.

Allvarliga utmaningar har identifierats på samhällsnivå. Påverkanskampanjer bedrivs mot allmänheten och beslutsfattare genom medier. Sveriges informationsinfrastrukturer är otillräckligt skyddade mot angrepp. Kraftiga reaktioner på viral information som leder till konflikter eller kriser, s.k. kontroverser, kan uppstå plötsligt och få stor spridning. Människors förändrade konsumtion av medier ställer nya krav på aktörer som har till uppgift att förmedla budskap under olika typer av kriser. Ett potentiellt problem för både kriskommunikation och förmedlandet av viktig samhällsinformation är att vissa geografiska områden och grupper hamnar i s.k. medieskugga genom att lämnas obevakade av de traditionella mediebolagen.

I rapporten presenteras åtta åtgärdsförslag som kan stärka såväl medierna som samhället. MSB rekommenderar bland annat att mediebolagen börjar arbeta mer systematiskt med informationssäkerhet. Mer resurser föreslås läggs på utbildning inom medie- och informationskunnighet (MIK) hos befolkningen, och att staten i samverkan med mediebolagen arbetar fram robusthetshöjande åtgärder för bolagen kopplat till civilt försvar.

Ta del av rapporten "Mediebranschen 2016 - hot, risker och sårbarheter" på MSB:s webbplats

Ta del av rapporten "Mediebranschen 2011 - hot, risker och sårbarheter" på MSB:s webbplats

MSB:s arbete med medieberedskap

Debattartikel av Helena Lindberg, generaldirektör Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tillsammans med Mikael Halápi, vikarierande generaldirektör Skolverket och Ewa Thorslund, direktör Statens medieråd i tidningen Dagens nyheter, den 3 februari 2017.

"Svenska elever måste få en bättre utbildning i källkritik"

Kontakt

MSB:s presstjänst, 070-321 88 74, kommunikation@msb.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Det svenska medielandskapet har genomgått omfattande förändringar de senaste åren. Medierna möter en komplex hot- och riskbild, vilket tillsammans med det försämrade säkerhetspolitiska läget, medför att mediebolagens krisberedskap behöver stärkas. På samhällsnivå innebär utvecklingen utmaningar för demokratin och krisberedskapen, och för att möta dem kan satsningar behövas framöver.

Läs vidare »
Media no image

Sverige och Norge först i världen att koppla ihop nationella kommunikationssystem

Pressmeddelanden   •   Mar 17, 2017 11:36 CET

Sverige och Norge samverkar och hanterar dagligen gränsbevakning och olyckor längs vår långa gemensamma gräns. Från och med i dag kan inblandade aktörer samverka enklare för att rädda liv genom sammankopplade radiokommunikationssystem.

I dag lanseras en tjänst i vårt svenska Rakelsystem och dess norska motsvarighet Nødnett, som möjliggör gränsöverskridande samverkan. Kommunikationen blir sömlös – norska användare kan använda sina radioterminaler i Sverige och svenska användare sina egna terminaler i Norge.

– Nu har vi både metodiken för samverkan över gränserna och ett robust och säkert kommunikationssystem i botten, säger Anita Galin, vid MSB och svensk projektledare för Norway-Sweden ISI, utvecklingsprojektet att förena Nødnett och Rakel.

– Tjänsten är resultatet av tre års samarbete. Det har varit ett användardrivet projekt som helt byggt på användarnas behov och dagliga utmaningar, säger hon. Vi har haft fler än 160 möten och workshops med representanter för sjukvården, polisen, räddningstjänsten, länsstyrelser och kommuner från båda sidor gränsen, säger Anita Galin.

Sverige och Norge först i världen Att två länders nationella radiokommunikationssystem sammankopplas är en världsunik händelse. Sverige och Norge är först i världen att lyckas. Sammankopplingen av Rakel och Nødnett invigdes redan den 16 november 2016 av inrikesminister Anders Ygeman och norska justis- och beredskapsminister Anders Anundsen i samband med en stor gränsövning i Meråker.

Projektet Norway-Sweden ISI en del av ett europeiskt arbete Sammankopplingen mellan Nødnett och Rakel har drivits av MSB och norska Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) med stöd av EU-projektet Inter System Interoperability for Tetra and TetraPol Networks (ISITEP). Projektet Norway-Sweden ISI har pågått i tre år med stöd av det europeiska samarbetet i ISITEP.

Mer information om Rakel
https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Rakel

Kontakt
MSB:s presstjänst, 070-321 88 74, kommunikation@msb.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Sverige och Norge samverkar och hanterar dagligen gränsbevakning och olyckor längs vår långa gemensamma gräns. Från och med i dag kan inblandade aktörer samverka enklare för att rädda liv genom sammankopplade radiokommunikationssystem.

Läs vidare »
Media no image

Planering för höjd beredskap präglar budgetunderlaget för 2018-2020

Nyheter   •   Feb 28, 2017 16:59 CET

Den 28 februari lämnade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, sitt budgetunderlag för åren 2018-2020 till regeringen. En av de stora frågorna för myndigheten är den återupptagna planeringen för ett totalförsvar och en höjd beredskap, något som avspeglar sig i myndighetens budgetunderlag för perioden.

I budgetunderlaget redovisar MSB en rad utmaningar till följd av den försämrade säkerhetspolitiska situationen i Sveriges närområde och föreslår ett antal åtgärder som påverkar myndighetens finansiering de närmast åren. Anslag 2:4 Krisberedskap kommer i allt större utsträckning kunna stödja åtgärder kopplat till civilt försvar, bland annat inom befolkningsskydd, räddningstjänstmateriel under höjd beredskap, stöd till kommuner samt för forskning och utveckling.

Myndigheten ser också ett behov av ökade anslag inom psykologiskt försvar inklusive informationspåverkan, utbildningsverksamheten, informations- och cybersäkerhet, frivilliga försvarsorganisationer och etermedieberedskap. MSB ser också att den internationella insatsverksamheten inom civil krishantering kan öka.

Den 28 februari lämnade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, sitt budgetunderlag för åren 2018-2020 till regeringen. En av de stora frågorna för myndigheten är den återupptagna planeringen för ett totalförsvar och en höjd beredskap, något som avspeglar sig i myndighetens budgetunderlag för perioden.

Läs vidare »
Media no image

Säkrare räddningsarbete på väg

Nyheter   •   Feb 22, 2017 11:42 CET

Arbetsmiljön på väg för räddningspersonal ska bli säkrare vid räddningsarbete efter trafikolyckor och vid utryckningskörning. Tillsammans har MSB, Trafikverket och Brandskyddsföreningen tagit initiativ till en vägledning med flera rekommendationer för att öka säkerheten i vägtrafiken för de som arbetar med att ta hand om trafikolyckor och kör till olyckor.

De senaste fem åren har sex personer från räddningstjänsten omkommit i tjänsten till följd av trafikolyckor, antingen under utryckning eller under räddningsarbete vid en olycksplats på vägen. Antalet trafikolyckor som räddningstjänsten åker till har ökat de tio senaste åren från cirka 13 000 år 2006 till drygt 18 000 år 2015.

– Vi inom branschen behöver ta ett gemensamt ansvar för att skapa en säkrare arbetsmiljö för blåljuspersonal, bärgare och våra entreprenörer. Vi på Trafikverket har en nollvision som betyder att ingen ska skadas allvarligt eller dö i trafiken, säger Stefan Björkqvist, chef för Nationell Operativ Ledning på Trafikverket.

– Vi vill att räddningspersonal ska veta hur de kan öka sin egen säkerhet själva vid arbete vid olyckor i vägtrafiken. Alla som arbetar i trafiken behöver vara medvetna om farorna oavsett hur stor eller liten olycksplats de är på. Vägledning ska ge stöd så att de som arbetar på olycksplatser i vägtrafiken ska kunna arbeta skyddat och säkert, säger Yvonne Näsman, projektledare för arbetet vid MSB.

Vägledningen riktar sig inte enbart till räddningstjänsten utan även till Trafikverkets personal och restvärdeledarna och många fler som arbetar med att ta hand om trafikolyckor.

Säkerhet för de som arbetar och de som passerar

I vägledningen finns rekommendationer om hur en olycksplats bör spärras av, hur man begränsar framkomligheten, hur man avvecklar en avspärrad olycksplats, hur man kör säkert till och från en olycksplats och mycket mer. Rekommendationerna är baserade på erfarenheter från tidigare händelser, befintlig kunskap och särskilt framtagen kunskap.

För trafikanter kommer det innebära att det också blir säkrare att passera olycksplatser som inte är helt avspärrade. Avspärrningar vid olyckor på vägen kan göras helt eller delvis för att både de som arbetar i området och de ska som passera känner sig säkra. Med tydliga varningsmarkeringar innan olycksplatsen kan även trafikanter anpassa sin körning och minska risken för att förvärra olyckan. Trafikanter uppmanas också att alltid ta det försiktigt och köra sakta förbi olycksplatser.

Rekommendationerna blir del i utbildningar

Vägledningen sprids nu till alla som kommer att arbeta med olyckor i vägtrafiken och den kommer att tas in i både MSB:s och Brandskyddsföreningens utbildningar.

– Mot bakgrund av att det saknas tydliga regelverk för säkert arbete på väg för räddningstjänsten och andra aktörer vid trafikolyckor, och det faktum att många räddningstjänster nu arbetar fram egna både bra och mindre bra rutiner och arbetsätt, är vi på Brandskyddsföreningen restvärderäddning glada och stolta över att få vara en del av att ta fram en nationell och kvalitetssäkrad vägledning på området. Vi värdesätter tydlighet och enhetlighet och tror och hoppas på att detta kommer att hjälpa räddningstjänsterna och samverkande aktörer att utföra ett ännu säkrare arbete på vägarna, säger Jesper Boqvist Operativ chef Restvärderäddning

Brandskyddsföreningen har fått uppdraget att göra en utbildning utifrån vägledningen till räddningstjänstpersonal som de kommer presentera under det kommande året.

– Framtagandet av vägledningen har tillkommit genom ett konstruktivt samarbete mellan Trafikverket, MSB och Brandskyddsföreningen och kommer att bli en viktig och relevant del av vår kunskapsspridning. Stora värden kan räddas om restvärdeledarna inom Brandskyddsföreningen kan arbeta säkert när de kommer till en trafikolycksplats, säger Lena Lind, VD Brandskyddsföreningens Service AB och VD Försäkringsbranschens Restvärderäddning AB.

Trafikverket utför ett flertal åtgärder för att öka säkerheten för de som arbetar på och vid vägar och järnväg. Bland annat utbildar de räddningstjänsten i säkert uppträdande.
– Det är viktigt att vi utbildar räddningstjänsten i säkert uppträdande, så att de vet vad de behöver göra för att det ska vara säkert för dem att utföra räddningsinsatser på väg och järnväg, säger Stefan Björkqvist, chef för Nationell Operativ Ledning på Trafikverket.

Arbetsmiljön på väg för räddningspersonal ska bli säkrare vid räddningsarbete efter trafikolyckor och vid utryckningskörning. Tillsammans har MSB, Trafikverket och Brandskyddsföreningen tagit initiativ till en vägledning med flera rekommendationer för att öka säkerheten i vägtrafiken för de som arbetar med att ta hand om trafikolyckor och kör till olyckor.

Läs vidare »

Bilder & Videor , 1 video

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade. Myndigheten har