Senaste nyheterna

Sociala medier

@FKjellvestad @svtnyheter @krisinformation Du kan läsa mer om vårt arbete med brandberedskap och förstärkningsresur… https://t.co/P3DPb9Vcen

@smalandsprepper Det finns olika kompetenskrav för att vara räddningstjänstpersonal och det är kommunerna själva so… https://t.co/VmNiFzOqGW

Justitiedepartementet har delegerat ansvaret till MSB att genomföra och tillämpa Barentsavtalet, där övningen Baren… https://t.co/axUWPUWkkp

Samverkan o ledning

Samverkan o ledning

Förstärkningsresurs Avancerad indikering

Förstärkningsresurs Avancerad indikering

Förstärkningsresurs Kemenhet

Förstärkningsresurs Kemenhet

Förstärkningsresurs Oljeskydd

Förstärkningsresurs Oljeskydd

Förstärkningsresurs Översvämningsskydd

Förstärkningsresurs Översvämningsskydd

Förstärkningsresurs Sanering

Förstärkningsresurs Sanering

Förstärkningsresurs Skogsbrand

Förstärkningsresurs Skogsbrand

Förstärkningsresurs Urban sök o räddning

Förstärkningsresurs Urban sök o räddning

Förstärkningsresurs Värdlandsstöd

Förstärkningsresurs Värdlandsstöd

Presskontakt

MSB:s presstjänst

MSB:s presstjänst

Presskontakt 010-240 44 44
Marcus Årskog

Marcus Årskog

Presskontakt Pressekreterare
Anna Lindbäck

Anna Lindbäck

Presskontakt Pressansvarig

MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
STOCKHOLM/KARLSTAD
SWEDEN