Skip to main content

Kommentar från Peter Viinapuu och Tor Henriksen om säkerhetskultur

Nyhet   •   Okt 21, 2010 21:29 CEST

För MTR Stockholm och TBT är säkerheten prioritet nummer ett, och vi värnar om en god säkerhetskultur inom de båda företagen.

- Jag kan bestämt dementera att TBT skulle sätta vinstintresse före säkerhet. Vi kan inte kompromissa med säkerheten eftersom den är en förutsättning för hela vår existens som företag, säger Tor Henriksen, vd TBT.

- För mig är det helt självklart att både MTR Stockholm och TBT rapporterar avvikelser enligt lagar och avtal, säger Peter Viinapuu. Min inställning är att det är bättre att rapportera en gång för mycket, än en gång för lite. Att rapportera avvikelser är också en fråga om kvalitet, avvikelser ger oss en signal om att något i vår verksamhet behöver förbättras.

Massmedia har uppmärksammat tre avvikelser som inträffat på TBTs depåer. Vi vill gärna komplettera med fakta kring dessa avvikelser.

Gungande vagn i Rissnedepån
Eftersom vagnen inte var trafiksatt är detta inte klassificerat som en trafikhändelse, men däremot en arbetsmiljöhändelse inom TBT. Händelsen är rapporterad och hanterad enligt gällande rutiner. Ansvarig chef på plats bedömde, tillsammans med skyddsombud, att händelsen inte var allvarlig och den rapporterades därför inte till Arbetsmiljöverket. Orsaken till att vagnen ”gungade” var att stötdämparna inte var monterade innan vagnen hissades ned. Tyngdpunkten och vikten på vagnskorgen i förhållande till ramverk, boggi med mera gör att det är omöjligt att gunga omkull en vagn.

Högdalendepån i februari - tåg körde igenom dörr
Säkerhetsutredningen av denna avvikelse avslutades den 10 juni och konstaterade försämrad bromsverkan på grund av snö och is. På grund av ett missförstånd startade arbetsmiljöutredningen för sent och pågår just nu. En anmälan till Arbetsmiljöverket angående allvarligt tillbud är dock inskickad och registrerad hos dem den 14 oktober.

Vällingbydepån i september - delat koppel
En kortslutning resulterade i delat koppel mellan två vagnar som då nödbromsades. Tåget var trafiksatt och därmed MTR Stockholms ansvar. Felet klassificerades som tekniskt fel, och har utretts. Man har konstaterat att det inte finns något systematiskt fel. Detta är en typ av händelse som inte kunnat förhindras med förebyggande underhåll. Händelsen är rapporterad i vårt avvikelsesystem.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera