Skip to main content

Mycket är bra – men det ska bli ännu bättre

Nyhet   •   Nov 02, 2010 13:56 CET

MTR Stockholm har nu drivit tunnelbanan i ett år. Resenärerna är nöjdare, bland annat med städning, och punktligheten har förbättrats. Men vi har en bit kvar. Vår satsning är långsiktig och ambitionen är att steg för steg förbättra tunnelbanan.

I SLs senaste halvårsmätning, våren 2010, var 79 procent av resenärerna nöjda med tunnelbanan, den högsta siffran sedan mätningarna påbörjades. Städning är ett exempel på vad resenärerna är allt nöjdare med. Vid alla månadsmätningar, med undantag av november 2009, har resultatet varit bättre än samma månad ett år tidigare.

För punktligheten finns en liknande utveckling. De tre senaste månaderna har den sammanräknade punktligheten för hela tunnelbanan legat kring 96 procent.

- Vi har all anledning att vara stolta över det vi åstadkommit, säger vd Peter Viinapuu. Det här hade inte varit möjligt utan alla medarbetare som dygnet runt, året runt får tunnelbanan att fungera så bra.

2 november 2009 gick MTR Stockholm över en natt från att ha varit drygt 200 medarbetare i ett mobiliseringsprojekt till att bli cirka 3000 personer. Detta skedde efter bara några månader av förberedelser, eftersom överklagandet av upphandlingen halverade förberedelsetiden. MTR Stockholm har under det första året genomfört stora förändringar på kort tid, till exempel har vi organiserat om och infört nya arbetssätt och IT-system. Många förändringar kommer av att SL i det nya avtalet ställer högre krav, det gäller till exempel införandet av sluten spärrlinje inom stationsverksamheten.

En grundsten i förbättringsarbetet är att jobba alltmer systematiskt med att åtgärda alla typer av avvikelser för en säker och punktlig resa med god service.

-  Vi sätter alltid säkerheten allra först. Vår inställning är att det är bättre att rapportera en gång för mycket, än en gång för litet. Att rapportera avvikelser är också en fråga om kvalitet. Avvikelser ger oss en signal om att något i vår verksamhet behöver förbättras, säger Peter Viinapuu.

- Vi har precis börjat vår resa för att skapa en tunnelbana i världsklass. Jag ser fram emot att göra denna resa tillsammans med alla mina kollegor i företaget, avslutar Peter Viinapuu.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera